• Persistència al núvol i comunicació amb dispositius programant amb iOS 

    Pellat Massó, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-15)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Realitzat a/amb:  Tactill
    El projecte tracta el disseny i la implementació d'una aplicació corporativa en iOS. Durant la realització del projecte s'ha creat una llibreria en codi obert que implementa un protocol de crides remotes en Objective-C. ...