• Simulació AMT eines d'elements finits de dispositius superconductors 

    López López, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte tracta sobre el fenomen de la superconductivitat i la possibilitat de simular-lo mitjançant eines informàtiques d’elements finits com és COMSOL Multiphysics. Des del seu descobriment l’any 1911, aquest ...