Now showing items 1-4 of 4

  • Benefits in the deck cadet training evaluation by rubrics 

   Isalgué Buxeda, Antonio; Martínez de Osés, Francesc Xavier; Torné Reverté, Alfredo (2018-10-18)
   External research report
   Open Access
   Abstract. Recently, in our school we have changed the way of evaluating the deck cadet training we had used for years through a rubrics-based evaluation system. In this paper we explain and justify the changes we have ...
  • Estudi del rendiment de tècniques de mineria de dades en la predicció de resultats acadèmics 

   Heng, Montse Jing (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present document tracta sobre l’anàlisi del rendiment de tècniques de mineria de dades aplicades en la predicció de l’aprovat o suspès dels estudiants de l’ETSEIB en assignatures corresponents al Q3. La mineria de dades ...
  • Improvement of the performance of decision trees in the prediction of academic results 

   Paraira Serra, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Data mining is the process of finding relevant feedback from a set of data. This is done by looking for patterns of behavior that can give the information necessary to make predictions of how the sample, and in most cases ...
  • Protocol i guia d’avaluació de l’alumnat en la realització de projectes tecnològics a l’aula taller 

   Suarez Padilla, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   L’aprovació de la LOGSE l’any 1990 va significar la incorporació de l’assignatura de tecnologia a l’educació secundària obligatòria. Al llarg de tots aquests anys s’han anat consolidant els continguts curriculars, s’han ...