Now showing items 1-16 of 16

  • Analysis of different types of regulation and its efficiency in steam power cycles 

   Sánchez Pereiro, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya / Politechnika Poznanska, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   The main subject of this work is the analysis of the both main ways of regulation of the rankine cycle used in thermal power plants based in steam cycle. The work is divided in three main parts. The first one is theoretical, ...
  • Anàlisi termodinàmica d’una central tèrmica i viabilitat de la seva hibridació en energia 

   Juncosa París, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el funcionament d’una central tèrmica i realitzar l’estudi termodinàmic complet (1a i 2a llei). S’utilitzarà el software EES pel càlcul de propietats termodinàmiques i resolució de ...
  • Análisis y adaptación del funcionamiento de las CTCC a la situación actual del mercado eléctrico español 

   López Jiménez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La evolución del sistema eléctrico español ha convertido a las centrales de ciclo combinado en una tecnología de apoyo para el resto de tecnologías, lo que las ha llevado a funcionar bajo condiciones diferentes para las ...
  • Análisis y verificación del sistema de protecciones de una CTCC 

   Colomer Dilmer, Xavier; Luna Marín, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto se denomina “Análisis y verificación del sistema de protecciones de una Central Térmica de Ciclo Combinado (CTCC)” En concreto se ha analizado la Central Térmica de Ciclo Combinado Puerto de Barcelona. Esta ...
  • Estudi del potencial tèrmic d’una central tèrmica de biomassa 

   Rotllan Puig, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’estudia la viabilitat de l’aprofitament de l’energia tèrmica que es generarà a la futura central de gasificació de biomassa d’1MW situada a l’Alt Berguedà. Aquesta viabilitat és bàsicament tècnica i ...
  • Estudi i simulació d’una central tèrmica mitjançant EES 

   Loan Montserrat, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquesta memòria es pot trobar un estudi i simulació d’una central tèrmica. Aquest principal objectiu es desglossa en altres subobjectius. En primera instància, caldrà refrescar els coneixements adquirits durant l’assignatura ...
  • Estudio de centrales de energía termosolar y comparación con las instalaciones tradicionales de generación de energía eléctrica en Chile 

   Méndez Muñoz, Guillermo Ernesto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universidad del Bío-Bío
   El presente estudio fue realizado para analizar las centrales termosolares y comparar éstas con las plantas tradicionales de generación de electricidad en Chile. Para abordar el contenido del trabajo en un principio se ...
  • Estudio de lesiones de una torre de refrigeración en una central térmica de Castilla la Mancha 

   Cebrián Roca, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Es objeto de este proyecto el estudio exhaustivo de las lesiones de la torre de refrigeración de la Central Térmica de Castilla la Mancha así como el seguimiento de las actuaciones de reparación propuestas a partir del ...
  • Estudio de una planta termosolar 

   Boese Franco, Daniel Armin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present document s’estudia l’estat de l’art de les centrals solars termoelèctriques si s’observen els principis físics que participen en aquestes amb l’objectiu de seleccionar les més adients per a dissenyar una ...
  • Estudio de viabilidad de alternativas de biomasa para la central térmica de Solvay Torrelavega 

   Alcázar Nortes, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto nace de la necesidad de reducir el coste de producción de energía térmica de la fábrica de Solvay Torrelavega debido al alto coste del gas natural. Para ello, la empresa pretende sustituir el gas natural y ...
  • Etude de l´efficacité énergétique de l´intégration de différents procédés 

   Torres Mansilla, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya / École Centrale Paris, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’étude d’intégration de différentes technologies afin de réaliser des économies d’énergie et aussi d’investissement est un sujet en accord avec le contexte économique et environnemental actuel. Tout gain énergétique ...
  • How students of primary school understand large scale energy systems: the case of thermal power plant 

   Sissamperi, Niki; Koliopoulos, Dimitrios (OmniaScience, 2021-04)
   Article
   Open Access
   The aim of this study is to investigate the impact of a constructivist teaching intervention on 6th gradestudents' cognitive progress on large-scale Energy Generation Systems (EGS), specifically on a ThermalPower Plant ...
  • Optimització de la programació de la generació hidrotèrmica 

   Muñoz Asensio, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte es basa en la descripció i l’obtenció de l’optimització de generació en centrals tèrmiques amb casos amb centrals hidroelèctriques mitjançant operacions, sistemes i càlculs realitzats a mà, i amb dos programes ...
  • Projecte de millora de la central tèrmica de Maó 

   Pons Maria, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Simulació de l'operació i estudi dels escalfadors d'aigua d'alimentació d'alta pressió (bescanviadors de calor verticals amb canvi de fase) d'una central termoelèctrica de 532 MW de potència 

   Domingo Calbet, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal del projecte consisteix en realitzar un model matemàtic per simular l’operació i fer un estudi dels escalfadors d’aigua d’alimentació d’alta pressió (bescanviadors de calor verticals amb canvi de ...
  • Simulación fluido-térmica de un reactor de gasificación de lecho fijo descendente 

   Felisart Serlavóss, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya / Pontificia Universidad Catolica del Perú, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto consta de un estudio preliminar de las tecnologías de gasificación existentes y un posterior análisis de los procesos de gasificación en los reactores de lecho fijo con flujo descendente a equicorriente (downdraft) ...