Now showing items 1-20 of 24

 • Anàlisi de dades electorals autonòmiques i generals a la ciutat de Barcelona 

  Balsach Quintana, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) Aquest treball analitza els resultats electorals de les eleccions Generals del 26 de juny del 2016 i Autonòmiques del 21 de desembre del 2017 a la ciutat de Barcelona agrupades per àrees estadístiques bàsiques ...
 • Anàlisi de l’esperança de vida en àrees petites a Catalunya 

  Arnijas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) L’esperança de vida (EV) és un dels indicadors de salut més importants i informatius de la qualitat de vida d’un territori. En territoris amb poca població com són les Àrees Bàsiques de Salut, la metodologia clàssica ...
 • Anàlisi dels accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona. 2010-2017 

  Redondo Hernández, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) Els accidents de trànsit són un greu problema de salut pública, suposen pèrdues de vides humanes i morbiditat a la població, a més a més dels costos socials i econòmics que repercuteixen. Aquest estudi analitza els ...
 • Anàlisi dels nivells d' al·lergen de soja a la ciutat de Barcelona i dels factors condicionants 

  Albacar Ingla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2011-01)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Durant les dècades dels 80 i els 90 a Barcelona hi va haver brots d'asma epidèmica deguts a la descàrrega de soja al port de Bacelona. Després d'identificar la causa de les epidèmies i d'establir un protocol de seguretat, ...
 • Analysis of the integration of Lean and Six Sigma methodologies 

  Xampeny Solaní, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya / Universtat de Barcelona, 2015-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Many organizations use an improvement methodology that is a mixture or Lean and Six Sigma. The theoretical framework as how to integrate both methods are not clearly defined, there is small bibliography on the subject and ...
 • Aplicació de la metodologia Sis Sigma en un taller mecànic 

  Tuneu Font, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) En aquest treball s’aplicarà les diferents fases que avarca la metodologia de millora de processos, anomenada Sis Sigma. Està centrat en un cas real. En un taller mecànic es recopilaran totes les dades necessàries ...
 • Aplicatiu de Market Basket Analysis per a una botiga virtual 

  Larrubia Cao, Jose María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte consisteix en l estudi, disseny i implementació d una aplicació de MBA (Anàlisi de la cistella de la compra), on es calculen i generen les regles d associació d odre 2 (amb un antecedent i conseqüent) donat un ...
 • Application of multivariate analysis coupled with near infrared spectroscopy for characterization of dietary Omega - 3 oil supplements 

  Plans Pujolràs, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Nowadays, consuming dietetic oils supplements has become a common way to intake some nutrients that are not part of the diet. Omega-3 is one of the most popular dietetic supplements. Omega-3 purification is normally achieved ...
 • Desenvolupament d’un sofware per l’explotació de bases de dades periòdiques. Dades del CIS 

  Orriols Bertran, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) Cada any el CIS elabora una enquesta periòdica amb el títol Opinión pública y política fiscal on demana als entrevistats una sèrie de preguntes sobre la seva persona, com per exemple: edat, nivell socioeconòmic, ...
 • Estimació de la incidència del càncer a totes les províncies d’Espanya 

  Elias Vidal, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) El càncer és una de les malalties que més afecta actualment tant a la població catalana com espanyola, sent aquesta la segona causa de mort més comuna. En l'àmbit estadístic, l'estudi d'aquesta malaltia parteix ...
 • Estudi de les diferències entre homes i dones en el nivell salarial d’accés a la jubilació 

  Quero Gramunt, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) El futur de les pensions és un debat actual en l'àmbit econòmic, social i polític. No només a Espanya, sinó també a la resta d'Europa, els països participen en la reforma dels processos per assegurar la sostenibilitat ...
 • Fusión de datos entre EPA y ECV para la estimación de indicadores estadísticos regionales 

  Montoya Cuellar, Jenny (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  La fusión de datos es un enfoque basado en modelos para proveer información estadística conjunta sobre variables o indicadores observados en diferentes fuentes estadísticas, mediante la imputación de información en un ...
 • Improving interpretability of complex predictive models 

  Bastrakova, Ekaterina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Université Lumière Lyon II
  This work is a part of a collaboration of LARCA Research Group with the Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, which kindly agreed to provide us with the real clinical data of its patients. In this work we will make ...
 • L’explotació d’Enquesta d’Igualtat de gènere a la UPC 

  Kolmagòrov, Arseniy (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) Vetllar per la igualtat de gènere és un moviment que implica que individus d’ambdós gèneres són iguals en els seus drets, oportunitats i deures davant la societat. Aquest treball està relacionat amb el III pla ...
 • Machine Learning aplicado a las cuotas en las apuestas deportivas 

  Bustillo Rodríguez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (spa) En este trabajo, se implementarán diferentes técnicas de Aprendizaje automático (Machine Learning) y se aplicarán en las apuestas deportivas. En concreto, el caso que se va a estudiar, consiste en predecir el resultado ...
 • Maximum likelihood estimation of linkage disequilibrium 

  Masós Torró, Clàudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  This project develops the theory of linkage disequilibrium (LD) estimation for a pair of genetic markers using the maximum likelihood function of a multinomial distribution. Basic statistics for LD such as $D$, $D'$ and ...
 • Model predictiu del resultat d'un partit de futbol: desenvolupament del model i capacitat predictiva 

  Trulls Noguera, Glòria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  (cat) La Quiniela és un joc d’atzar relacionat amb el món del futbol que, principalment, consisteix en marcar si d’un partit es creu que acabarà en victòria local 1, empataran X o guanyarà l'equip visitant 2. L’objectiu ...
 • Multi-label Learning in Drug Target Prediction 

  Ghraiyib, Waseem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-21)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Prous Institute for Biomedical Research
  One important problem in drug discovery is the prediction of the biomolecular targets that can interact with a test compound. In this thesis, we develop techniques and propose methods to approach multi-­label target ...
 • Multivariate dynamic Kernels for financial time series forecasting 

  Peña-Grass, Mauricio (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  This thesis proposes a novel forecasting method that elaborates on the capability of integrating information measured at different frequencies and at irregular time intervals in financial markets. A data compression process ...
 • Multivariate dynamic kernels for financial time series forecasting 

  Peña Grass, Mauricio; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Belanche Muñoz, Luis Antonio (Springer, 2016)
  Conference report
  Open Access
  We propose a forecasting procedure based on multivariate dynamic kernels, with the capability of integrating information measured at different frequencies and at irregular time intervals in financial markets. A data ...