Now showing items 1-4 of 4

  • Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric 

   Vila Jofre, Elisenda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El sector elèctric espanyol ha passat en els darrers anys de tenir una estructura de preus regulada per el govern a una estructura de mercat on els preus de l’energia es marquen en funció de l’oferta i la demanda. Aquest ...
  • Oferta òptima multi– mercat al mercat ibèric d'electricitat 

   Romero Beneyto, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
   Master thesis
   Open Access
   Diàriament es duen a terme diversos mercats d’electricitat. Des del punt de vista d’una companyia generadora elèctrica, estudiar quina és la millor oferta a presentar en cada un d’ells pot comportar una millora rellevant ...
  • Problema del període òptim d'oferta d'una unitat tèrmica 

   Corchero García, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi de l’aplicació de les tècniques de programació estocàstica en l’ajut a l’elaboració de l’oferta de les compayies productores d’energia al mercat diari espanyol d’energia elèctrica. ...
  • Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric 

   Roso Llorach, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El Projecte Fi de Carrera presentat tracta sobre la construcció d'arbres d'escenaris i la seva aplicació en problemes de Programació Estocastica. Un arbre d'escenaris constitueix una representació discreta del conjunt de ...