Now showing items 1-9 of 9

  • Efectivitat de l'entrenament visual estroboscòpic en el rendiment esportiu 

   Bel Salvadó, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: L’entrenament visual en el context de l’esport és una especialitat optomètrica que té com a objectiu potenciar les habilitats visuals rellevants de cada disciplina esportiva. Un tipus de tecnologia utilitzada ...
  • Estudi comparatiu de l'agudesa visual dinàmica en diverses disciplines esportives 

   Gimeno Parés, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l’àmbit esportiu és essencial que l’organisme humà actuï correctament i d’aquesta manera pugui respondre amb eficàcia a les accions requerides en cada modalitat. Diversos estudis afirmen que l’esport i la visió estan ...
  • Estudi comparatiu de les fòries i reserves fusionals d'una població d'esportistes d'elit versus estudiants sedentaris 

   Redón Moldón, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: L’objectiu principal d’aquest estudi és comparar els resultats de la mesura de fòries i reserves fusionals en visió llunyana (VLL) i visió propera (VP) entre una mostra d’esportistes d’elit joves i d’estudiants ...
  • Estudi de la dominancia oculo manual en esportistes de diverses disciplines vs sedentaris 

   Baró i Rius, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diversos estudis defensen que la lateralitat influeix en el rendiment escolar dels infants. De manera similar, també pot ser que tingui relació amb el rendiment esportiu. Amb el que no hi ha acord entre autors és en la ...
  • Estudi de la flexibilitat acomodativa en esportistes de diverses disciplines vs sedentaris 

   Ferron Diaz, Nordine-Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es pot definir flexibilitat acomodativa com la capacitat per alternar la visió entre objectes llunyans i propers. Relacionant aquesta habilitat i d’altres amb l’esport, apareix l’entrenament visual específic, amb l’objectiu ...
  • Estudi de la quantitat i qualitat d'estereopsi en esportistes d'èlit de diferents disciplines esportives i sedentaris 

   Barrouhou Barrouhou, Youssef (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visió en l’esport s’està convertint en una eina cada cop més important per tal d’obtenir els objectius proposats pels esportistes. Diversos estudis s’han ocupat d’avaluar les habilitats visuals relacionades amb cada ...
  • Revisión de las ayudas ópticas en el deporte 

   Valencia Granero, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El creciente auge de la práctica deportiva en la sociedad actual fuerza a los ópticos-optometristas a estar más informados sobre los tipos de soluciones a los problemas que plantea el deporte, para así dar un mejor servicio ...
  • Técnicas de entrenamiento visual aplicadas al contexto deportivo 

   Carchena Llorente, Edurne (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visión deportiva es una especialidad relativamente joven, pero que está teniendo un considerable desarrollo. Se están observando los beneficios que pueden tener en un atleta una buena neutralización óptica y unas óptimas ...
  • Técnicas de entrenamiento visual en optometría deportiva 

   Perez Godoy, Paola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En ocasiones, la pasión por el deporte es tan grande que muchas personas se dedican a él profesionalmente. Por ese motivo, incluir programas de entrenamiento visual en las rutinas de entrenamiento habituales, puede ser ...