Now showing items 1-20 of 37

  • A system to determine the inertia tensor of small satellites 

   Gabarró Olsina, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Context: Attitude control of a satellite relies upon a precise determination of its inertia tensor. However, the determination of the inertia tensor of a complex system, as is the case of satellites, completely escapes ...
  • Análisis, auditoría, simulación y optimización de un sistema solar térmico para ACS en hotel 

   García Galadí, Irma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Quimera Energy Efficiency
   L’objecte d’estudi d’aquest treball és una planta d’energia solar tèrmica d’un hotel a Tenerife per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària. El principal objectiu és el de plantejar una sèrie de millores per a l’estalvi ...
  • Animació 3D d'una impressora 3D 

   Riera García, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar les etapes pròpies d'un procés de muntatge a través d'un vídeo promocional enfocat a la creació d'una animació per impulsar la venda i divulgació de la impressora BCN3DR. ...
  • Aplicación de Metodología BIM en el Ciclo de Vida de Estructuras Industriales para Instalaciones Mecánicas 

   Borja Dousdebés, José Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Master thesis
   Open Access
   Se estudiará una estructura industrial para instalaciones mecánicas, la cual fue realizada sin utilizar la metodología BIM, que por falta de una buena gestión en cada una de las etapas de su vida útil no satisface las ...
  • Basic metric geometry 

   Fernández Sánchez, Joaquín; Ramos Cabal, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-21)
   Lecture notes
   Open Access
  • Comparación de dos programas CAD mediante el diseño y simulación de un sistema de transmisión 

   Rodríguez Martín, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento recoge los conceptos teóricos, los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos en la realización del trabajo sobre la comparación de dos programas CAD: SolidWorks y CATIA V5. Para ello, se ha ...
  • Diseño de un cuadro y horquilla de bicicleta de carretera 

   Olmo Mora, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto se desarrolla el diseño de un cuadro y horquilla para bicicleta de carretera. Para ello, se han tomado medidas corporales reales para adaptarlas a la bicicleta con la finalidad de crear un diseño hecho ...
  • Diseño de un escalpelo quirúrgico para evitar fractura frágil y simulación MEF en cargas ordinarias de uso 

   López Silvestre, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Diseño de un traductor de fuerza para la medición de tensiones en cables de redes eléctricas. 

   Martínez Perelló, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto consiste en el diseño de un traductor de fuerzas para la medición de tensiones en cables desnudos de las redes eléctricas. El traductor de fuerzas está formado por un conjunto de piezas, cuyo diseño se ...
  • Diseño de una plataforma móvil elevadora de helicópteros 

   Duarte Ruiz, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Heli-Car, es básicamente una plataforma elevadora cuyo objetivo principal es el transporte de helicópteros dentro del hangar, de una manera rápida y segura. Heli-Car se sitúa bajo el helicóptero una vez éste ha aterrizado. ...
  • Disseny d'una estructura per una "solar farm" a Moree, NSW Australia 

   Cornado Saleses, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest Projecte Final de Grau (PFG) s’ha realitzat el disseny, el càlcul i la optimització de l’estructura metàl·lica d’una planta de producció energètica emplaçada al municipi de Moree, al contat de New South Wales, ...
  • Disseny d’estructures per a sismòmetres marins 

   Benach Forns, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present treball es desenvolupa l’estudi de modificacions tècniques efectuades en un sismòmetre marí de profunditat (OBS) equip que recull informació de sismicitat activa i passiva. Per tal d’optimitzar la fiabilitat ...
  • Disseny gràfic i primeres validacions d’enginyeria d'un braç mecànic 

   Farrerons Vidal, Óscar; Quiles, Joel (2021-01-15)
   External research report
   Open Access
   En aquest document cientificotècnic es dissenya gràficament un braç mecànic capaç de classificar i emmagatzemar mostres recollides a la superfície de Mart. Aquest braç està dissenyat per suportar condicions extremes a les ...
  • Disseny i càlcul d’un bescanviador de calor 

   Raya Álvarez, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] Aquest Treball Final de Grau es dedica al disseny i càlcul mecànic d’un bescanviador de calor seguint unes primeres especificacions d’un client, concretament, d’un bescanviador de calor del tipus carcassa i tubs ...
  • Enginyeria gràfica i disseny d'un braç mecànic 

   Quiles Romero, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta totes les fases de disseny d’un braç mecànic capaç de classificar i emmagatzemar mostres recollides a la superfície de Mart. Aquest braç està dissenyat per suportar condicions extremes a les ...
  • Enginyeria gràfica i redisseny d’una impressora 3D 

   Farrerons Vidal, Óscar; Olmedo Torre, Noelia; Rascón, David; García, Álvaro; Portela, Daniel (2021-01-31)
   External research report
   Open Access
   Aquest treball de recerca tecnico-gràfica ha consistit en el redisseny gràfic d’uns impressora 3D. És un model que funciona amb FDM, de dimensions màximes 220x220x250 mm. el seu diàmetre de “boquilla” és de 0.4mm, i està ...
  • Estabilización en ciclos de turbulencia 

   Rotger Roca, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Turbulence is one of the big reasons why passengers are afraid of flying. Taking into account that in a near future they will increase due to climate change and the large traffic of airplanes, it has been wanted to modify ...
  • Estudi CFD d’una Vàlvula Papallona de l’àmbit energètic 

   Sayós Silva, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb l’enorme progrés que s’ha realitzat en els softwares dedicats al càlcul i simulació per elements finits i, concretament, als enfocats a la mecànica de fluids, s’ha aconseguit augmentar considerablement tant el nivell ...
  • Estudi de disseny i optimització dimensional, sonora i tèrmica d’una torre d’ordinador 

   Roca Bruzzo, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén presentar una proposta disseny d’una caixa d’ordinador d’us domèstic el més petita possible tot i inclouen uns requeriments marcats de sonoritat i dissipació tèrmica, per a aquesta empresa s’han ...
  • Estudi de la conversió d'una motocicleta de combustió en una motocicleta elèctrica amb panells solars com ajuda auxiliar 

   Salvat Peidro, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision