• Aplicació Routines 

    Solé Llobet, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació híbrida amb Phonegap, anomenada Routines, programada bàsicament amb els llenguatges HTML5, CSS (SASS), JavaScript (jQuery), MySQL i PHP i aplicant altres ...