Now showing items 1-9 of 9

  • Desenvolupament d'una eina de testing web basada en l'ús de Selenium Web Driver 

   Menes Rouco, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] Aquest projecte presenta una aplicació que, mitjançant l'ús de Selenium WebDriver, permet als usuaris definir, guardar i executar proves sobre pàgines web per diferents navegadors a través d'una interfície gràfica ...
  • Diseño e implementación de una herramienta se soporte a la implantación del modelo CMMi en una factoría de software 

   Alloza Quesada, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-20)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Estudio de la metodología de automatizacion del testeo en aplicaciones web para e-Catalunya 

   Mendoza Fariña, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Català: En el Laboratori de Calcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona continuamente se están desarrollando proyectos de aplicaciones web. El proyecto e-Catalunya es uno de ellos. Actualmente cualquier tipo de test ...
  • Herramienta de pruebas automatizadas y reporting por diferentes canales 

   Carrillo López, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Everis
   En la actualidad, muchas empresas tecnológicas llevan a cabo el desarrollo y mantenimiento de portales web para grandes sistemas corporativos. En función del estado de los proyectos, el producto suele pasar por distintas ...
  • Implantació de millora de processos de desenvolupament de software segons el model CMMI 

   Milà Arévalo, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera explica l'experiència d'un procés d'implantació de millora de processos en una organització que es dedica al desenvolupament de software. La millora s'ha dut a terme sota el paradigma del ...
  • J-PRiM: a Java tool for a process reengineering i* methodology 

   Grau Colom, Gemma; Franch Gutiérrez, Javier; Ávila, Sebastián (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2006)
   Conference report
   Open Access
   The i* approach is a consolidated modelling technique that has proven to be useful in the requirements engineering phases of software development. Using i* requires the adoption of a methodology for defining the models and ...
  • Migrar la Odoo Community Association a Odoo 14 usant OpenUpgrade 

   Ortiz Sanz, Raúl Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria constitueix el Treball de Fi de Grau indicat al títol i descriu els diferents aspectes de gestió d'un projecte consistent en desenvolupar l'eina per migrar els mòduls principals d'una base de dades d'Odoo ...
  • REARM: a reuse-based economic model for software reference architectures 

   Martínez Fernández, Silverio Juan; Ayala Martínez, Claudia Patricia; Franch Gutiérrez, Javier; Martins Marques, Helena (Springer, 2013)
   Conference report
   Open Access
   To remain competitive, organizations are challenged to make informed and feasible value-driven design decisions in order to ensure the quality of their software systems. However, there is a lack of support for evaluating ...
  • Renovació de software de l’estació prototip de test de capçals i inputs P433-01 

   Soriano López, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
   El propòsit d’aquest treball és la renovació del software d’un prototip de test de capçals i parts de subjecció de direccions assistides elèctricament en l’àmbit de la seva producció i les proves per garantir-ne el correcte ...