• Desenvolupament d'una eina de testing web basada en l'ús de Selenium Web Driver 

   Menes Rouco, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   [CATALÀ] Aquest projecte presenta una aplicació que, mitjançant l'ús de Selenium WebDriver, permet als usuaris definir, guardar i executar proves sobre pàgines web per diferents navegadors a través d'una interfície gràfica ...
  • Diseño e implementación de una herramienta se soporte a la implantación del modelo CMMi en una factoría de software 

   Alloza Quesada, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-20)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
  • Estudio de la metodología de automatizacion del testeo en aplicaciones web para e-Catalunya 

   Mendoza Fariña, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   Català: En el Laboratori de Calcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona continuamente se están desarrollando proyectos de aplicaciones web. El proyecto e-Catalunya es uno de ellos. Actualmente cualquier tipo de test ...
  • Herramienta de pruebas automatizadas y reporting por diferentes canales 

   Carrillo López, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Realitzat a/amb:   Everis
   En la actualidad, muchas empresas tecnológicas llevan a cabo el desarrollo y mantenimiento de portales web para grandes sistemas corporativos. En función del estado de los proyectos, el producto suele pasar por distintas ...
  • Implantació de millora de processos de desenvolupament de software segons el model CMMI 

   Milà Arévalo, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-26)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   Aquest projecte final de carrera explica l'experiència d'un procés d'implantació de millora de processos en una organització que es dedica al desenvolupament de software. La millora s'ha dut a terme sota el paradigma del ...
  • J-PRiM: a Java tool for a process reengineering i* methodology 

   Grau Colom, Gemma; Franch Gutiérrez, Javier; Ávila, Sebastián (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2006)
   Text en actes de congrés
   Accés obert
   The i* approach is a consolidated modelling technique that has proven to be useful in the requirements engineering phases of software development. Using i* requires the adoption of a methodology for defining the models and ...
  • Migrar la Odoo Community Association a Odoo 14 usant OpenUpgrade 

   Ortiz Sanz, Raúl Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-23)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Aquesta memòria constitueix el Treball de Fi de Grau indicat al títol i descriu els diferents aspectes de gestió d'un projecte consistent en desenvolupar l'eina per migrar els mòduls principals d'una base de dades d'Odoo ...
  • REARM: a reuse-based economic model for software reference architectures 

   Martínez Fernández, Silverio Juan; Ayala Martínez, Claudia Patricia; Franch Gutiérrez, Javier; Martins Marques, Helena (Springer, 2013)
   Text en actes de congrés
   Accés obert
   To remain competitive, organizations are challenged to make informed and feasible value-driven design decisions in order to ensure the quality of their software systems. However, there is a lack of support for evaluating ...