Now showing items 1-17 of 17

 • Algunes consideracions teòriques al problema de la construcció d’horaris (comunicació breu) 

  Berenguer, Xavier; Díaz Cort, Josep (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1980-03)
  Article
  Open Access
  Corominas i Roselló varen presentar una visió general dels algorismes per a resoldre el problema de la construcció d'horaris en centres escolars. En aquesta comunicació es pretén completar aquest treball amb una revisió ...
 • Aplicació matemàtica en l'àmbit de gestió d'Inversions d'una entitat asseguradora. 

  Balcells, Jordi (2008-12-04)
  Audiovisual
  Open Access
 • Cooperación y defensa 

  Carreras Escobar, Francisco (Institut d'estadística de Catalunya, 1993)
  Article
  Open Access
  Se aplican conceptos y técnicas de la teoría de juegos cooperativos a problemas de decisión que afectan a la política de Defensa del país. El análisis permite evaluar las propuestas sobre procedimientos de votación cualificada ...
 • Enginyeria financera. L'experiència d'un científic a la City 

  Baño Rollin, José Sebastián del (2008-03-05)
  Audiovisual
  Open Access
  A las sales de trading de les tresoreries dels grans investment banks i els hedgefunds a la City i WallStreet es troben uns nous científics dits "Quants". Amb l’ajut d’eines matemàtiques com les equacions en derivades ...
 • Extracting comprehensible patterns from Venezuelan assets by means of annotated Traffic Lights Pannel 

  Gibert, Karina; Conti, Dante (2014-02-01)
  Article
  Restricted access - author's decision
 • Fonaments matemàtics en l'estudi del go 

  Dimas Cabré (2005-12-13)
  Audiovisual
  Open Access
  "La conferència té com a objectiu exposar els principis de la Teoria de Jocs Combinatòria, exposant breument el seu nexe amb les branques de la Matemàtica Moderna. Es dóna a continuació una visió dels fruits que ha donat ...
 • Funciones de distorsión en la cuantificación del riesgo de pérdida 

  Rodríguez Segura, Ana Victoria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-10)
  Master thesis
  Open Access
  Este trabajo tiene como objetivo utilizar medidas de riesgo basadas en funciones de distorsión para cuantificar el riesgo de pérdida, aplicable tanto en el sector financiero como de seguro. Las funciones de distorsión ...
 • Heurísticas, planos secantes y optimización subgradiente para set partitioning 

  Barceló Bugeda, Jaime; Fernández Aréizaga, Elena (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1988)
  Article
  Open Access
  En este artículo se estudian los problemas de Set Partitioning (SP) desde una perspectiva algorítmica. El diseño de un procedimiento heurístico permite no sólo disponer de soluciones posibles para los mismos, sino también ...
 • Introducció als jocs cooperatius, jocs simples, votació pondederada i poder polític 

  Bustillo Ballester, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al treball s estudia la caracterització d un joc simple, concretament en situacions d una votació sí-no. S analitza matemàticament què vol dir que un sistema de votació sigui ponderat i quines condicions ha de complir un ...
 • Introduction to Mathematical Finance 

  Baxter, Martin (2008-01-11T17:01:42Z)
  Audiovisual
  Open Access
  Starting with an introduction to finance and primary markets, this talk will explore the basics of derivative pricing using workable actual examples. General themes and theorems will also be developed to show how mathematics ...
 • La relació de les matemàtiques amb el món financer 

  Albà, Gerard (2007-12-04)
  Audiovisual
  Open Access
 • La utilització de microdades en l'anàlisi socio-econòmica 

  García Villar, Jaume (2008-10-01)
  Audiovisual
  Open Access
  Acte Inaugural Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB
 • Notes on betweenness centrality of a graph 

  Gago Álvarez, Silvia; Hurajová, Jana; Madaras, Tomas (2009-05-19)
  External research report
  Open Access
  The betweenness centrality of a vertex of a graph is the portion of shortest paths between all pairs of vertices passing through that vertex. We study selected general properties of this invariant and its relations to ...
 • Productividad, Innovación y Externalidades sectoriales. Evidencia para España y Cataluña 

  Goya Carrillo, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis
  Open Access
  El objetivo del trabajo es triple: en primer lugar, se analiza el impacto de la innovación en las empresas españolas y catalanas teniendo en cuenta distintos aspectos como el sector económico en el que opera la empresa, ...
 • Sortis in ludis: Euler, juegos y paradojas 

  Juan M. R, Parrondo (2007-02-14)
  Audiovisual
  Open Access
  Euler atacó problemas de probabilidad y estadística en varias ocasiones. Una de las más interesantes es el trabajo “Vera estimatio sortis in ludis” (La correcta evaluación del riesgo en un juego), publicado póstumamente y ...
 • The relevance of multi-country input-output tables in measuring emissions trade balance of countries: the case of Spain 

  Sanz, Teresa; Yñiguez, Rocío; Rueda-Cantuche, José Manuel (Institut d'Estadística de Catalunya, 2016-06-17)
  Article
  Open Access
  As part of national accounts, input-output tables are becoming crucial statistical tools to study theeconomic, social and environmental impacts of globalization and international trade. In particular,global input-output ...
 • Volatility connectedness across USA and European insurance companies 

  Arroyo Juarez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2017-01)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  In this master thesis, we investigate the directional connectedness between insurance companies from USA and Europe over the period 2000 to 2015. We perform a static and dynamic analysis to measure volatility connectedness ...