Now showing items 1-20 of 100

 • Adecuación y reprogramación del software urban growth simulator para su utilización en los procesos de planeación de la ciudad de Ensenada, B.C., México 

  Sandoval Félix, Javier (Centre de Política del Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Article
  Open Access
  Debido a la complejidad de las ciudades actuales se necesitan herramientas que ayuden a entenderlas y anticipar futuros no deseados. Dichas herramientas deben diseñarse según las necesidades en donde se apliquen. En el ...
 • Anàlisi de l’estat de tensions i deformacions d’un arc de seguretat per a un Peugeot 205 de ral·lis 

  Teixidor Cartró, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es realitza una simulació a un arc de seguretat d’un vehicle de competició, seguint la reglamentació de la FIA, per tal de poder ser homologat. S’exposen breument les característiques del vehicle ...
 • Análisis de software de simulación de redes y estudio de configuración para prácticas docentes 

  Cervero Arago, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  In this document you will be able to find theoretical and practicing information about how to use GNS3, a network simulator software. This document also contains some lines about the previous concepts that users must know ...
 • Análisis y optimización de un simulador demográfico para entornos paralelos 

  Büsing Meneses, Vanessa Cristin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Análisis de dos librerías de comunicación paralela para la simulación de dinámicas socio-demográficas en el simulador Yades. Actualmente no aprovecha el esquema de memoria compartida y por ello se propone usar la librería ...
 • Analysis and simulation of optical switches for intra-datacenter networks 

  Adetupe Osemwengie, Odiri (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad para las interconexiones dentro de un centro de datos. Hay tantos diseños de arquitectura de una red de centro de datos (DCN), que es uno de los más básicos y ...
 • Analysis, simulation and integration of the main powertrain components of an EV/HEV 

  Mingorance Murcia, Remei (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Applus+ IDIADA
 • Aplicaciones didácticas de PLD/FPGA para las asignaturas de sistemas digitales 

  González Rodríguez, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto es una guía destinada a los futuros alumnos de la asignatura CSD que se imparte en el grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones en la EETAC y para personas que se inicien en el lenguaje de ...
 • Arquitectura y urbanismo de la simulación de Tijuana 

  Méndez Sáinz, Eloy (Centre de Política del Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Article
  Open Access
  En la solución arquitectónica de la realidad predomina la tendencia a presentarla como imágenes y con ello como simulacro. Para mostrarlo presento la “lectura” de un edificio ordinario en el paisaje urbano de Tijuana, ...
 • Assignació i optimització de flotes de vehicles 

  Perea Fernández, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Projecte que tracta sobre el desenvolupament d'un sistema d'assignació i optimització de flotes de vehicles sobre mapes OpenStreetMap. Donat que no es disposa d'una flota real, s'ha programat un simulador encarregat de ...
 • Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat 

  Sintes Juanico, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Degut al desenvolupament tecnològic i els grans avanços en els programes de disseny d’anàlisi i bases de dades, utilitzar programes de disseny en 3 dimensions i poder fer un anàlisis posterior per validar-lo utilitzant ...
 • Avaluació dels accionaments de reluctància autocommutats per a tracció elèctrica 

  Pérez Murcia, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en proposar els accionaments elèctrics amb motor de reluctància autocommutats (SRM) com a alternativa tecnològica a implementar en l’àmbit dels accionaments amb motor ...
 • Beehive: an FPGA-based multiprocessor architecture 

  Arcas Abella, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-23)
  Master thesis
  Open Access
  In recent years, to accomplish with the Moore's law hardware and software designers are tending progressively to focus their efforts on exploiting instruction-level parallelism. Software simulation has been essential for ...
 • Bombeig solar amb actuadors de reluctància 

  Castro Soriano, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Booking simulator portage to Ajax 

  Planadecursach Soler, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09-08)
  Master thesis
  Open Access
  This project consist of making a migration plan for a booking simulator. The booking simulator is in the context of Amadeus, the company I did the intern in. The simulator consists of simulating the user demand (bookings ...
 • Càlcul de corrents de curtcircuit en xarxes de transport d'energia elèctrica mitjançant PowerWorld 

  Murcia Catalan, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] El present projecte té per objectiu instruir en la simulació de curtcircuit mitjançant el programa PowerWorld Simulator. Això servirà com a complement dels estudiants de l'assignatura SIEP (Sistemes Elèctrics de ...
 • Comparative Study of Prefetching Mechanisms 

  Torrents Lapuerta, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-23)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Covertidor buck amb filtre de quart ordre controlat per histèresi 

  Brufau Vall, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La tecnologia avança de forma accelerada el la societat actual, en part gràcies a la gran demanda de noves tecnologies informàtiques. Els ordenadors personals formen un sector tecnològic en costant evolució, la qual ...
 • CPDLC digital communication implementation between an ATC and RPAS 

  Herrero Montolio, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project has been developed with the principal aim of simulating CPDLC(Controller-Pilot Data Link Communications) between ATC (Air Traffic Controller) and RPAS (Remote Piloted Aircraft Systems). Communication between ...
 • Creació de material didàctic aplicat al camp de la física de batxillerat amb l'ús d'eines multimèdia 

  Sorrosal Cuyàs, Romà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte he creat material didàctic per els alumnes de batxillerat, aplicat al camp de la física i més concretament al moviment parabòlic. Per realitzar aquest material he utilitzat 3D Studio Max per modelar ...
 • Creació d'un entorn virtual mitjançant una engine 3D per a la simulació de Smart Cities 

  Espinosa Yxart, Víctor; Guillem Fragoso, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar una plataforma virtual en tres dimensions que permeti estudiar i provar models de gestió d'una ciutat sota el paradigma de les Smart Cities. Algunes de les coses que veurem ...