Now showing items 1-5 of 5

  • Estudio técnico y de mercado de Wiser Energy Center 

   Figueras Llopart, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Schneider Electric España S.A.U
   Aquest projecte inclou l’estudi tècnic i de mercat previ al llançament de la solució Wiser Energy Center, de Schneider Electric, a Espanya. Conjuntament, s’ha realitzat una eina de càlcul pel dimensionat de l’ecosistema ...
  • Mantenimiento predictivo en transformadores de potencia y de distribución eléctrica 

   Jado Moreno, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte proposa una eina de càlcul amb la qual configurar el sistema de manteniment predictiu d'un transformador de potència definint els elements necessaris segons la criticitat de la màquina. L'eina està enfocada ...
  • Proyecto ejecutivo con metodología BIM 

   Seguí Pons, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   L'objectiu d'aquest TFG consisteix principalment a presentar els avantatges de qualsevol projecte d'instal·lacions amb la metodologia BIM (Building Information Modeling), que permeti la preconfiguració digital de totes les ...
  • Realización de la mejora sostenible de una vivienda mediante el uso de nuevas tecnologías 

   Rojas Martínez, Andrei Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball es centra en la implementació de noves tecnologies en un habitatge per a millorar l'eficiència energètica i el confort de la llar. Per això s'han tractat diferents opcions com han estat, com l'ús de panells ...
  • Repowering, modernización de parques eólicos onshore 

   Hortal Soriano, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball es fonamenta principalment en una anàlisi preliminar de repotenciació d'un parc eòlic onshore com a base i construir una eina capaç d'avaluar la rendibilitat del projecte, en funció dels paràmetres que pugui ...