• Migration to microservices of a J2EE application 

    Segovia Tomas, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
    Trabajo final de grado
    Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
    Aquest projecte recull l'estudi de diversos problemes d'una API de banca. Els principals problemes a resoldre tenen el seu origen en l'arquitectura monolítica. Per aquesta raó, a la memòria es detalla la presa de requisits, ...