• Latency estimation of IP flows using NetFlow 

    Sebio Gallego, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-20)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    A partir de la informació exportada per NetFlow, un protocol que representa el tràfic que va a traves de routers en forma de "flows" (packets agrupats si comparteixen certs camps, com origen destí, ports, protocol...), ...