• Disseny i implantació de producció Lean a SCT-Straw S.A. 

    Llorach Domínguez, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    El sistema productiu Lean – ideat i desenvolupat per primera vegada per l’empresa japonesa Toyota – ha incrementat la seva competitivitat de tal manera que actualment s’ha consolidat com a líder i referent no només en ...