Now showing items 1-2 of 2

  • Fission yield measurements from uranium irradiated in the VR-1 reactor 

   Sala León, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09-11)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   České vysoké učení technické v Praze
   This master thesis gives the theoretical description and practical measurement of fission yields from a sample of depleted uranium irradiated for 15 minutes in a research reactor, i.e. VR-1 reactor of the CTU in Prague. ...
  • Implementació Tecnologia IoT en un municipi rural 

   Sala León, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Anàlisi de les variables que, mitjançant Internet de les Coses, es podrien donar a conèixer a la població per tal de augmentar el grau de transparència i millorar la gestió per part del ajuntament. També es farà una petita ...