Now showing items 1-7 of 7

  • Anàlisi de l’efecte de les promocions sobre les vendes al sector de gran consum 

   March Torras, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SDG Group
   This project analyzes the effect that promotions can have on sales in the fast-moving consumer goods industry. To answer this question, first a baseline for the sales time series is calcula- ted. Different methods are ...
  • Data analytics application for remote device management 

   Benjumea Juanhuix, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SDG Group
   The project developed in this thesis, which has been realized in SDG Group, consists in the creation of a Data Warehouse focused on the reports’ analysis automatically sent by a nationally and internationally prestigious ...
  • Desenvolupament d'una millora de la ETL per la Direcció General d'Atenció Ciutadana 

   Úbeda Graña, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SDG Group
   En aquesta memòria es començarà explicant la empresa per la qual treballo, SDG Group, per entendre des de una visió més amplia i professional el món en el qual treballo i totes les possibilitats que ofereix. Després ...
  • Desenvolupament d’una base de dades amb python i implementació d’un sistema d’anàlisi amb SAP 

   Díaz I Adrià, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SDG Group
   Aquest document correspon a la memòria del Treball de Fi de Grau desenvolupat durant un conveni de pràctiques curriculars amb l’empresa SDG Consulting. El projecte s’estructura en dues parts. La primera consisteix en la ...
  • Desenvolupament d’una eina de BI per a l’optimització d’un flux operacional 

   Herp Morell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SDG Group
   Aquest projecte descriu el procés de desenvolupament i implementació d’una aplicació de Business Intelligence. La flexibilitat que ofereixen les eines de BI, en concret el QlikView, el posiciona com a eina ideal per aquest ...
  • Industrialización del sistema informacional de venta de carteras de una entidad bancaria 

   Borrell Catafal, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SDG Group
   Este proyecto ha sido desarrollado durante mi estancia en prácticas en la consultora tecnológica SDG. Tiene como finalidad la creación de un sistema informacional que agrupe toda la información que necesita una entidad ...
  • Procés d'extracció, transformació i càrrega de dades en àmbit regulador 

   García García, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   SDG Group