Now showing items 1-20 of 20

  • Bozas de cadenas 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts de serrabosses (bozas) de cadenes. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 ...
  • Buque de carga general 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d' un buc de càrrega general. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE ...
  • Buque de pasaje "Hamburgo" 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració del vaixell Hamburgo i les seves característiques: "desplazamiento, eslora, manga, calado, potencia de máquinas, velocidad de crucero". Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción ...
  • Buque factoria ballenero 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d' un buc factoria balener. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE ...
  • Buque tipo "Lash" 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració buc tipus "lash" (Lighter Aboard Ship o vaixell lleuger a bord). Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla ...
  • Buque-Faro 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d' un buc far. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE núm. 254, de 24 ...
  • Container Ro-Ro 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració amb les parts d'un contenidor Ro-Ro. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE núm. ...
  • Diferents aparells i eines en un vaixell 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració aparells i eines de salvament a un vaixell. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE ...
  • Equipos de izaje o levante 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de diferents tipus d 'izatge. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE núm. 254, de ...
  • Escotilla de carga (cargo hatch) 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració amb les parts d' una escotilla de càrrega. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE ...
  • L.P.G. Carrier (Transporte de gases licuados) 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració amb les parts d' un buc dissenyat especialment per al transport de gasos liquats. Gas Natural Liquat (GNL) i Gas Liquat del Petroli (GLP) GNL (LNG en anglès) significa gas natural liquat. El GNL és un gas ...
  • O.B.O. Carrier (mineral/aceites a granel) 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d' un OBO (Ore, bulk and oil carrier), vaixell dissenyat per ser capaç de transportar càrregues humides o seques. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a ...
  • Ore carrier (carguero de mineral a granel) 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d' un transportador de càrrega de mineral. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any ...
  • Partes cubierta de un barco 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració amb les parts de la coberta d' un vaixell. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE ...
  • Passenger/cargo liner (carga y pasaje) 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d'un transatlàntic de passatgers i càrrega. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis ...
  • Pique de proa i Pique de popa 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració parts interior d' un vaixell antic, pic de proa i pic de popa Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis ...
  • Remolcador de apoyo a plataformas de petróleo 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d' un remolcador de suport a plataformes de petroli. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla ...
  • Timones 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració amb diferents tipus de timons. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE núm. 254, de ...
  • Tipus de grillons 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració amb diferents tipus de grillons. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE núm. 254, ...
  • Veleros, cliper de carga 

   Sánchez Sánchez, José (1982-1992)
   Imatge
   Open Access
   Il·lustració de les parts d'un Veler, cliper de càrrega. Dibuix realitzat per il·lustrar els apunts de l’assignatura de “Introducción a las Ciencias Náuticas” que es va crear amb el canvi de Pla d’estudis l’any 1977 (BOE ...