Now showing items 1-10 of 10

  • Aplicació Routines 

   Solé Llobet, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació híbrida amb Phonegap, anomenada Routines, programada bàsicament amb els llenguatges HTML5, CSS (SASS), JavaScript (jQuery), MySQL i PHP i aplicant altres ...
  • Creació d'una plataforma interactiva per a músics 

   Sánchez Cabrera, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte és crear una nova plataforma on els seus participants siguin una part activa i fonamental de la xarxa, essent creada com a eina de cerca per un target heterogeni: persones molt ...
  • Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’una associació musical 

   Mañosa Sardà, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El propòsit d’aquest treball és el de desenvolupar una aplicació web full-stack com a fi de millorar les necessitats organitzatives i la comunicació interna de les persones que formen part de l’Associació Musical Catalana ...
  • Diseño y desarrollo de una web comercial con aplicación de personalización de ropa 

   Criado Rodríguez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo se basa en la implementación de una página e-commerce, para una empresa de ropa ficticia llamada Lumodis, la cual, además de vender sus propios diseños, quiere ofrecer un servicio de personalización de la ropa. ...
  • Disseny del web de l'OCUC 

   Sánchez Donoso, Diana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball s’exposa el procés de disseny gràfic de la renovació del web de l’entitat sense ànim de lucre OCUC - Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. El producte final tindrà com a objectiu ...
  • Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió de reserves per a restaurants 

   Morató Pérez-Porro, Tomàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment avancem cap a un futur digital. La tecnologia, cada cop és més present a les nostres vides, ens dona eines per a facilitar el nostre dia a dia i ens acompanya tant a la feina com a casa nostra. Aquest treball, ...
  • Estudi de les tècniques d'animació en HTML5 

   Casamayor Esteve, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present és un treball d’aplicació de les eines d’animació d’HTML5 per al desenvolupament d’un nou projecte interactiu. La investigació i la recerca han tingut un paper important. He volgut ser pioner en l’aplicació de ...
  • Leadpost 

   Palomares Barrios, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   LeadPost es una plataforma online de divulgación arquitectónica. La web tiene tres grandes apartados, Home, Productos y Social. Los proyectos tanto del apartado Home como los de Social, cuentan con un filtrado que llamamos ...
  • Prototip d'una xarxa social per a la indústria musical 

   Mulé i Fraga, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball consisteix en l'elaboració d'una aplicació desenvolupada en tecnologies web amb continguts adaptables a dispositius multimèdia que respongui a les necessitats del sector de negoci musical. Es desglossa en ...
  • Serialdust: Desenvolupament d’una xarxa social de sèries 

   Abate Ortiz, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el desenvolupament d’una pàgina web completa, una xarxa social sobre sèries, incorporant l’ús de frameworks i llibreries de suport per al backend i frontend. El problema que es tracta de resoldre ...