• Aplicació Routines 

  Solé Llobet, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació híbrida amb Phonegap, anomenada Routines, programada bàsicament amb els llenguatges HTML5, CSS (SASS), JavaScript (jQuery), MySQL i PHP i aplicant altres ...
 • Creació d'una plataforma interactiva per a músics 

  Sánchez Cabrera, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  L’objectiu principal d’aquest projecte és crear una nova plataforma on els seus participants siguin una part activa i fonamental de la xarxa, essent creada com a eina de cerca per un target heterogeni: persones molt ...
 • Diseño y desarrollo de una web comercial con aplicación de personalización de ropa 

  Criado Rodríguez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El trabajo se basa en la implementación de una página e-commerce, para una empresa de ropa ficticia llamada Lumodis, la cual, además de vender sus propios diseños, quiere ofrecer un servicio de personalización de la ropa. ...
 • Disseny del web de l'OCUC 

  Sánchez Donoso, Diana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-11)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En el present treball s’exposa el procés de disseny gràfic de la renovació del web de l’entitat sense ànim de lucre OCUC - Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. El producte final tindrà com a objectiu ...
 • Estudi de les tècniques d'animació en HTML5 

  Casamayor Esteve, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09-01)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El present és un treball d’aplicació de les eines d’animació d’HTML5 per al desenvolupament d’un nou projecte interactiu. La investigació i la recerca han tingut un paper important. He volgut ser pioner en l’aplicació de ...
 • Leadpost 

  Palomares Barrios, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  LeadPost es una plataforma online de divulgación arquitectónica. La web tiene tres grandes apartados, Home, Productos y Social. Los proyectos tanto del apartado Home como los de Social, cuentan con un filtrado que llamamos ...
 • Prototip d'una xarxa social per a la indústria musical 

  Mulé i Fraga, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest treball consisteix en l'elaboració d'una aplicació desenvolupada en tecnologies web amb continguts adaptables a dispositius multimèdia que respongui a les necessitats del sector de negoci musical. Es desglossa en ...