Now showing items 1-10 of 10

  • Actuacions sobre la gestió i ús eficient de l'edifici de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 

   López Plazas, Fabián; Ruiz Martorell, Galdric; Mata las Heras, Èrika; Cuchí Burgos, Alberto (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   L’objectiu del treball ha estat identificar les possibilitats d'actuació a l’ETSAV (sobre l’edifici, les instal·lacions i el seu perfil d’ús i gestió) per reduir les emissions de CO2 equivalent associades al consum de ...
  • Avaluació energètica d'edificis : l'experiència de la UPC, una metodologia d'anàlisi 

   Bosch González, Montserrat; Ruiz Martorell, Galdric; López Plazas, Fabián; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Edicions UPC, 2006)
   Book
   Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
   El llibre recull la metodologia d'anàlisi utilitzada per avaluar energèticament els edificis de la UPC. Aquesta metodologia va ser utilitzada en la realització dels projectes finals de carrera dels estudiants d'Arquitectura ...
  • Bases per a la recerca en reducció d'emissions de CO2 en edificació des de la perspectiva dels "edificis vius" 

   Ruiz Martorell, Galdric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Master thesis
   Open Access
   El ritme de consum de recursos i de generació de residus que l’actual sistema tècnic industrial produeix en cicles oberts, esgota la pròpia capacitat per seguir extraient-ne i genera greus problemes ambientals en retornar ...
  • Els Campus com a laboratoris vius de sostenbilitat 

   Ruiz Martorell, Galdric; Ferrer Balas, Dídac; Mingo Esteban, Mireia de; Ràfols, Milena (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   En la voluntat de progressar cap a una UPC Sostenible el 2015 la utilització del concepte de Laboratoris vius és un enfocament emergent. En aquest sentit, en els darrers anys s’ha traçat una nova línia d’actuació a la UPC ...
  • Final architecture diploma projects in the analysis of the UPC buildings energy performance 

   Bosch González, Montserrat; Rodríguez Cantalapiedra, Inma; López Plazas, Fabián; Ruiz Martorell, Galdric (WITPress, 2006-07-31)
   Article
   Open Access
   Education is the base for achieving sustainable development. With the purpose of introducing sustainable challenges in terms of climate change, water and energy consumption, the Technical University of Catalonia (UPC) ...
  • Informe d'evolució del Pla Ambiental del Campus del Baix Llobregat 

   Ruiz Martorell, Galdric; Moner, Josep-Lluís; Mingo, Mireia de; Pujadas Garriga, Marta; Lopez, Fabián; Ferrer Balas, Dídac (2005-06)
   Research report
   Open Access
   Passats cinc anys des de l'elaboració del Pla Ambiental del Campus del Baix Llobregat, l’observació diària dels processos que s'hi esdevenen ha fet palès que les accions recollides pel Pla no s’han complert en gran part; ...
  • Mobilitat 

   Arribas, Ramon; Lerner, Jaime; Ruiz Martorell, Galdric; Olazabal Alberdi, Maria; Majado Freile, Flor; Suárez Casado, Marta; Bosch i Devesa, Montse; Miró Farrerons, Joan; Taipale, Ulla; Gadgil, Ranjit; Sundberg, Nils; Renner, Michael (RCE, 2009-10)
   Article
   Open Access
   [p.4] Com ens hem de moure?
  • Pla d'eficiència en el consum de recursos de l'edifici Coderch-ETSAB 

   Ruiz Martorell, Galdric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El treball que presentem a continuació forma part d’un conjunt de Projectes de final de carrera d’Arquitectura Tècnica que s’agrupen en el que s’ha anomenat Pla d’Eficiència en el Consum de Recursos de la UPC; el PECR. ...
  • Programa UPCO2 de reducció d'emissions equivalents de CO2 a la UPC 

   Ruiz Martorell, Galdric; Cuchí Burgos, Alberto (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Presentació de la iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) d'adaptar-se com a institució al nou marc definit pel Protocol de Kyoto, i per això ha creat UPCO2, el programa de reducció d'emissions de ...
  • Sistema d'informació del consum d'energia i d'aigua de la UPC (Sirena) 

   Ruiz Martorell, Galdric; López Plazas, Fabián; Cuchí Burgos, Alberto (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Descripció de la implementació a la UPC d’un sistema d’informació relacionada amb el consum de recursos energètics i hídrics.