Now showing items 1-2 of 2

  • A new strategy to design SIW-fed arrays 

   Gómez García, A.; Rubio, J.; Masa-Campos, J.L; Córcoles, J.; Campos-Roca, Y.; Gómez Alcalá, R. (Universitat Politècnica de Catalunya. Remote Sensing, Antennas, Microwaves and Superconductivity Group (CommSensLab), 2022)
   Conference report
   Open Access
   In this work, a new full-wave strategy, with very low iteration times, is proposed for the optimization and design of antenna arrays fed by substrate integrated waveguides. The device is decomposed into fixed and ...
  • Desenvolupament de la competència comunicativa mitjançant activitats autoformatives 

   Tarrats, Elisenda; Rubio, J. (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   L’EETAC amb la finalitat de desenvolupar la competència de comunicació i auto aprenentatge en els alumnes de primer curs de la disciplina “Empresa”, ha desenvolupat nou unitats auto formatives i auto avaluables dels ...