Now showing items 1-1 of 1

  • Creació de recursos en línea per a l’autoaprenentage, foment de l’esperit crític i emprenedor i formació d’un comité d’avaluació externa en el màster MERIT 

    Pradell i Cara, Lluís; Cabrera-Bean, Margarita; Canal Bienzobas, Fernando; Cardama Aznar, Ángel; Gasull Llampallas, Antoni; González Arbesú, José María; Giró Nieto, Xavier; Heldring, Alexander; Herranz Luis, Jaime; Jofre Roca, Lluís; Mallorquí Franquet, Jordi Joan; Nadeu Camprubí, Climent; Olmos Bonafé, Juan José; Romeu Robert, Jordi; Rius Casals, Juan Manuel; Torres Torres, Francisco; Úbeda Farré, Eduard; Coderch Collell, Marcel; Kerans, Mary Ellen; Ros Giralt, Jordi; García, Antonio; González Font, Blanca; Guardiola Garcia, Marta; Hernández, Antoni; Melgarejo, Natali; Mestres, Albert (2009-02-12T10:25:51Z)
    Conference lecture / Conference report
    Open Access
    El projecte es desenvolupa en el marc de la titulació oficial de màster MERIT del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. El màster, orientat a la recerca i integrat dins del programa Erasmus Mundus, presenta ...