Now showing items 1-3 of 3

  • Experiencias en la evaluación de estudiantes residentes en el extranjero 

   Baneres, David; Baró, Xavier; Guerrero-Roldán, Ana-Elena; Porta, Laura; Rodríguez, M. Elena (Universitat Oberta La Salle, 2015-07-08)
   Conference report
   Open Access
   Actualmente existe un problema creciente en nuestras universidades debido a la coyuntura económica del país: hay estudiantes que emigran a otros países. Algunos de estos estudiantes están interesados en continuar los ...
  • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
  • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...