Now showing items 1-4 of 4

  • Análisis cinemático y dinámico de la plataforma Hexaglide 

   Roca I Taxonera, Rita (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo que se presenta a continuación consiste en el análisis y diseño de la plataforma Hexaglide. Dicha plataforma es un robot paralelo de seis grados de libertad cuyo fin es controlar la posición de una bola situada ...
  • Can children take advantage of Nao gaze-based hints during gameplay? 

   Mwangi, Eunice; Díaz Boladeras, Marta; Barakova, Emilia; Català Mallofré, Andreu; Rauterberg, Mattias (Association for Computing Machinery (ACM), 2017)
   Conference lecture
   Open Access
   This paper presents a study that analyzes the effects of robots’ gaze hints on children's performance in a card-matching game. We conducted a within-subjects study, in which children played a card game “Memory” in the ...
  • Control de la posició i balanceig d’una bola sobre un pla emprant una plataforma Gough-Stewart 

   Bonet Muñoz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball que es presenta a continuació consisteix en el plantejament, disseny i construcció d’un robot paral·lel amb 6 graus de llibertat del tipus Gough-Stewart per controlar, mitjançant un control PID, la posició d’una ...
  • Implementació del sistema de control d’una plataforma Stewart 

   Lloys Llobet, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Una plataforma Stewart (o robot paral·lel) és un sistema que podem catalogar de mecatrònic complex, és a dir que, intervenen de manera simultània la mecànica, l’electrònica, la computació i el control. Va ser pensat i ...