Now showing items 1-5 of 5

 • Avaluació dels errors mostrals de l'enquesta de població activa a Catalunya 

  Martínez Maldonado, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball s'emmarca dins de l'estadística oficial catalana i té com a objectiu final quantificar els errors de mostreig dels principals col lectius poblacionals de l'Enquesta de població activa, que és una enquesta ...
 • Fusión de datos entre EPA y ECV para la estimación de indicadores estadísticos regionales 

  Montoya Cuellar, Jenny (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  La fusión de datos es un enfoque basado en modelos para proveer información estadística conjunta sobre variables o indicadores observados en diferentes fuentes estadísticas, mediante la imputación de información en un ...
 • Identificació i protecció de dades tabulars: el cas de l'estadística sobre pensions de l'INSS 

  Vila Jofre, Elisenda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
  Master thesis
  Open Access
  Aplicació del control de la revelació estadística a partir de les dades de pensions contributives de la Seguretat Social. Resolució del problema de supressió de cel·les en dades tabulars amb el software estadístic R a ...
 • Indicadors estratègics Europa 2020 

  Gil Villalonga, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest projecte se centra en l'anàlisi i el desenvolupament dels aspectes tècnics per a la posada en marxa d'un únic sistema d'indicadors econòmics, socials i demogràfics de Catalunya comparables amb els indicadors de la ...
 • Mejora de los indicadores del sector servicios de Cataluña 

  Santiago Saborido, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Master thesis
  Open Access
  Este proyecto se centra en el análisis y el desarrollo de los aspectos técnicos para la puesta en marcha de la corrección del efecto calendario en los indicadores económicos del sector servicios de Cataluña que elabora y ...