Now showing items 1-5 of 5

  • Avaluació dels errors mostrals de l'enquesta de població activa a Catalunya 

   Martínez Maldonado, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball s'emmarca dins de l'estadística oficial catalana i té com a objectiu final quantificar els errors de mostreig dels principals col lectius poblacionals de l'Enquesta de població activa, que és una enquesta ...
  • Fusión de datos entre EPA y ECV para la estimación de indicadores estadísticos regionales 

   Montoya Cuellar, Jenny (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   La fusión de datos es un enfoque basado en modelos para proveer información estadística conjunta sobre variables o indicadores observados en diferentes fuentes estadísticas, mediante la imputación de información en un ...
  • Identificació i protecció de dades tabulars: el cas de l'estadística sobre pensions de l'INSS 

   Vila Jofre, Elisenda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
   Master thesis
   Open Access
   Aplicació del control de la revelació estadística a partir de les dades de pensions contributives de la Seguretat Social. Resolució del problema de supressió de cel·les en dades tabulars amb el software estadístic R a ...
  • Indicadors estratègics Europa 2020 

   Gil Villalonga, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte se centra en l'anàlisi i el desenvolupament dels aspectes tècnics per a la posada en marxa d'un únic sistema d'indicadors econòmics, socials i demogràfics de Catalunya comparables amb els indicadors de la ...
  • Mejora de los indicadores del sector servicios de Cataluña 

   Santiago Saborido, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
   Master thesis
   Open Access
   Este proyecto se centra en el análisis y el desarrollo de los aspectos técnicos para la puesta en marcha de la corrección del efecto calendario en los indicadores económicos del sector servicios de Cataluña que elabora y ...