Now showing items 1-4 of 4

  • Estudio de consolidación de la fábrica CACI para albergar Museo del Cómic y la Ilustración de Cataluña 

   Abanto Mellado, Jordan Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-04-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto contempla la recuperación patrimonial de un antiguo edificio industrial compuesto por varias naves con una altura comprendida de planta baja más cinco, que será destinado a uso cultural, donde albergara él ...
  • Projecte tècnic de reforma d'un edifici industrial per a ús com a centre esportiu 

   Jesús Vives, Francesc; Martín Terruel, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte d’aquest projecte final de carrera és la reforma de l’edifici de la CACI per a ús de centre esportiu, donant lloc a un espai que reuneixi els conceptes d’esport, salut i qualitat de vida. La proposta pretén generar ...
  • Proyecto de cambio de uso de fábrica de Anís del Mono a dependencias municipales 

   Herrera Ruyales, Jorge; Montilla Arco, Emilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This Final Project consists of a change of use of a listed building by the Badalona’s Administration. The building chosen is the Anis del Mono Factory located at Eduard Maristany Street number 115, 08912 district of the ...
  • Rehabilitació i canvi d'ús de la fàbrica C.A.C.I. de Badalona a vivendes municipals 

   Casasús Martínez, Robert; Suárez Montiel, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Que l’accés a la vivenda es un dret és quelcom que avui en dia no passa de esser una il·lusió. A la vegada, el propi mercat es incapaç de generar garanties a aquest dret. Alguns polítics argumenten la necessitat de crear ...