Now showing items 1-1 of 1

  • Modelització del comportament dels ferms semirrígids per optimitzar el seu disseny i manteniment 

   Miró Recasens, José Rodrigo; Rebollo Pericot, José; Pérez Jiménez, Félix Edmundo; Martínez Reguero, Adriana Haydée (Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona, 2011-11-16)
   Conference lecture
   Open Access
   Els ferms semirrígids estan constituïts per una o dues capes inferiors tractades amb ciment, més unes capes superiors de mescla bituminosa. Aquests ferms es deterioren per un fenomen associat a la fatiga, la reflexió de ...