• Estació de rodalies al barri d'Imperial, Madrid 

    Font i Teixidor, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11-26)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest PFC s’emmarca en la línia de cinquè curs ‘Infraestructura i ciutat’, en la qual es proposava reflexionar sobre el projecte i els entorns de Madrid Río. La intervenció detallada és una proposta d’estació de Rodalies ...