Now showing items 1-20 of 122

  • A 3D Pipeline for 2D Pixel Art Animation 

   Gomes Da Costa, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document presenta un informe exhaustiu sobre un projecte destinat a desenvolupar un procés automatitzat per a la creació d'animacions 2D a partir de models 3D utilitzant Blender. L'objectiu principal del projecte ...
  • A configurable geometry processing system 

   Fons Sánchez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Open Access
   Design and development of Meshpipe, a simple tool designed to speed up the process of mesh processing pipeline development. It includes a Python API for rapid prototyping as well as a 3D viewer environment to easily inspect ...
  • A DataOps reference architecture for Data Science 

   Coll Ribas, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document presenta la metodologia DataOps per desenvolupar projectes de Data Science de forma semi automatitzada. A més, se centra en el disseny, la implementació i testeig d'una arquitectura de software que reflecteixi ...
  • A Python implementation for discriminative multivariate data visualization using a Grand Tour of manifold learning nonlinear methods 

   Astudillo Aguilar, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Master thesis
   Open Access
   In this work has been implemented the manifold grand tour with a GTM structureas a way to improve the intuitiveness of the visualization of the GTM manifold. It is done travelling across each point of the GTM structure and ...
  • A study of visibility graphs for time series representations 

   Bergillos Varela, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte estudiem i presentem el camp dels grafs de visibilitat (visibility graphs) com una forma de representar i caracteritzar sèries temporals tal com va ser introduït per Lucas Lacasa et al. el 2008. Amb els ...
  • Acceso a contenido en plataforma Raspberry Pi 

   Bades, Maria Ramona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   In this project was developed an application in Android and a script in Python which makes the Bluetooth communication between a mobile device and a Raspberry Pi 2. The communication consists in the transmission data, such ...
  • Adapting the smart python agent development environment for parallel computing 

   Gnatyshak, Dmitry (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-15)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universitat Rovira i Virgili / Universitat de Barcelona
  • Agregador cultural d'artistes catalans 

   Cantero Montañà, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Ramon Llull
   L'Institut Ramon Llull (IRL) és una institució pública que té com a principal objectiu promoure i donar a conèixer la llengua i cultura catalana. L'institut, entre d'altres activitats, emmagatzema dades d'artistes que han ...
  • An empirical study of Python hash tables 

   Estevao Bazilio, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This research thesis explores the performance aspects of hash tables in Python, with a specific emphasis on Python sets, examining the internal factors that influence their efficiency. Hash tables are fundamental data ...
  • An implementation of IoT LPWAN SCHC message fragmentation and reassembly 

   Wistuba, Diego; Céspedes, Sandra; Zúñiga, Juan Carlos; Muñoz Lara, Rodrigo; Aguilar Romero, Sergio; Gómez Montenegro, Carlos; Vidal Ferré, Rafael (CEUR-WS.org, 2020)
   Conference lecture
   Open Access
   This extended abstract reports about the implementation of the fragmentation and reassembly mechanisms of the SCHC framework for Low Power Wide Area Networks (LPWANs). The project aims to program the methods and routines ...
  • Analisis del uso de deep learning para la categorización de imágenes 

   Sanchez Cabana, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Over the last decades, the processing of video and images in real time seemed impossible due the big amount of data, but now with the new generations of processors and cloud services it is possible and feasible.In this ...
  • Anàlisi estadístic de les bases de dades de l'Institut Ramon Llull 

   Orteu Irurre, Anna Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Ramon Llull
   L'Institut Ramon Llull (IRL) és un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure el català a l'exterior en un ampli ventall d'àmbits com l'acadèmic, les arts visuals o la traducció de textos; internacionalitzant la ...
  • Análisis de flujo en una cavidad utilizando dinámica de fluidos computacional 

   Vázquez Barreira, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El resum del següent Treball de Final de Grau (TFG) es centra en l'anàlisi d'una cavitat de flux utilitzant un codi en Fortran. La cavitat amb moviment de tapa (lid-driven cavity en anglès) és un problema clàssic en la ...
  • Análisis de un sistema de reconocimiento facial a partir de una base de datos realizado mediante Python 

   Costa Mari, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Envoltats per una societat en continu canvi i amb un afany de desenvolupament tecnològic sense límits, la intel·ligència artificial es posiciona com una de les àrees que més repercussió està tenint actualment. Dins d'aquest ...
  • Análisis de una cavidad en convección natural con diferencias de temperaturas 

   Martín Ribes, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent treball de fi de grau involucra l’estudi d’una cavitat 2D diferencialment escalfada: una cavitat quadrada amb dues parets oposades a diferents temperatures. Existeix transferència de calor al llarg de la ...
  • Análisis del comportamiento de usuarios utilizando behavioural events y su efecto en la adopción del producto 

   Bertrán García, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-18)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicació d'estadístiques i resultats de competicions d'e-sports 

   Badia Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els e-sports són un fenomen que cada vegada és més popular. Arreu del món, milions de persones gaudeixen d'aquestes competicions. Per aquest motiu, en aquest projecte s'aspira a desenvolupar una aplicació per a Android ...
  • Aplicación web para la elección de grupos de asignaturas en base a las preferencias horarias. 

   Valverde Díez, Danel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este trabajo es crear una aplicación web para la creación de un horario de clases acorde a las preferencias del alumnado. Estas pueden ser preferencias horarias del usuario y también preferencias relacionadas ...
  • App Python Distributed Network 

   Freixes Alió, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Atomic data mining numerical methods, source code SQlite with Python 

   Khwaldeh, Ali; Tahat, Amani; Martí Rabassa, Jordi; Tahat, Mofleh (2013-02-27)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This paper introduces a recently published Python data mining book (chapters, topics, samples of Python source code written by its authors) to be used in data mining via world wide web and any specific database in several ...