Now showing items 1-20 of 74

  • A configurable geometry processing system 

   Fons Sánchez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Open Access
   Design and development of Meshpipe, a simple tool designed to speed up the process of mesh processing pipeline development. It includes a Python API for rapid prototyping as well as a 3D viewer environment to easily inspect ...
  • A Python implementation for discriminative multivariate data visualization using a Grand Tour of manifold learning nonlinear methods 

   Astudillo Aguilar, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Master thesis
   Open Access
   In this work has been implemented the manifold grand tour with a GTM structureas a way to improve the intuitiveness of the visualization of the GTM manifold. It is done travelling across each point of the GTM structure and ...
  • A study of visibility graphs for time series representations 

   Bergillos Varela, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte estudiem i presentem el camp dels grafs de visibilitat (visibility graphs) com una forma de representar i caracteritzar sèries temporals tal com va ser introduït per Lucas Lacasa et al. el 2008. Amb els ...
  • Acceso a contenido en plataforma Raspberry Pi 

   Bades, Maria Ramona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   In this project was developed an application in Android and a script in Python which makes the Bluetooth communication between a mobile device and a Raspberry Pi 2. The communication consists in the transmission data, such ...
  • Adapting the smart python agent development environment for parallel computing 

   Gnatyshak, Dmitry (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-15)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universitat Rovira i Virgili / Universitat de Barcelona
  • Analisis del uso de deep learning para la categorización de imágenes 

   Sanchez Cabana, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Over the last decades, the processing of video and images in real time seemed impossible due the big amount of data, but now with the new generations of processors and cloud services it is possible and feasible.In this ...
  • Análisis de un sistema de reconocimiento facial a partir de una base de datos realizado mediante Python 

   Costa Mari, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Envoltats per una societat en continu canvi i amb un afany de desenvolupament tecnològic sense límits, la intel·ligència artificial es posiciona com una de les àrees que més repercussió està tenint actualment. Dins d'aquest ...
  • Aplicació d'estadístiques i resultats de competicions d'e-sports 

   Badia Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els e-sports són un fenomen que cada vegada és més popular. Arreu del món, milions de persones gaudeixen d'aquestes competicions. Per aquest motiu, en aquest projecte s'aspira a desenvolupar una aplicació per a Android ...
  • Aplicación web para la elección de grupos de asignaturas en base a las preferencias horarias. 

   Valverde Díez, Danel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este trabajo es crear una aplicación web para la creación de un horario de clases acorde a las preferencias del alumnado. Estas pueden ser preferencias horarias del usuario y también preferencias relacionadas ...
  • App Python Distributed Network 

   Freixes Alió, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Atomic data mining numerical methods, source code SQlite with Python 

   Khwaldeh, Ali; Tahat, Amani; Martí Rabassa, Jordi; Tahat, Mofleh (2013-02-27)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This paper introduces a recently published Python data mining book (chapters, topics, samples of Python source code written by its authors) to be used in data mining via world wide web and any specific database in several ...
  • Automating the configuration of networking devices with Python 

   Simón Fernández, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
   Master thesis
   Open Access
   The networking team in ITNow needed to automate the configuration andmassive data extraction of specific networking devices. In this thesis a webportal running the Django framework alongside some Python scripts wasdeveloped ...
  • Avaluació semi-automàtica de problemes de gràfics per computador 

   Vijulie, Cristina Raluca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La nostra API en Python permet als professors compondre rúbriques de correció basades en anàlisis sintàctics i semàntics sobre els codis tramesos pels estudiants de cursos de gràfics per computador, analitzant les components ...
  • Ànalisi de la tendència dels estudiants de l'ETSEIB al passar la fase selectiva 

   Joher Güibas, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball fi de grau que el lector es disposa a llegir es centra en l'estudi de què és el que succeeix en el pas de primer a segon curs (de fase inicial a inici de fase no inicial) al grau d'Enginyeria en Tecnologies ...
  • Bad channel detection in MEG recordings 

   Villalba de la Arada, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la actualitat el camp del preprocessament de senyals és un àmbit que es troba en constant desenvolupament. Això és degut a la creixent utilització dels senyals biològics en diferents àmbits de la recerca i de la medicina. ...
  • CANFD datalogger based on Python and Raspberry PI 

   Burgués Marsa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project pretends to show the development of a CAN FD datalogger in a way that one reader with basic knowledge in the field of electronics and programming in Python can understand the concepts treated in it, as they ...
  • CAPSiDE --- NTT - Client Portal 

   Gallofré Bahón, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Cascade failures in complex networks. 

   Sanchez Marin, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Globalization plays an important role in our society. There is a need to be connected and have the ability to reach any place in the world, for this purpose different networks or systems had been created such as Internet, ...
  • Creación automatizada mediante Python de bancos de preguntas compatibles con Atenea sobre electrónica digital 

   Segura Rafegas, Jesus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto se basa en el desarrollo automatizado de preguntas sobre electrónica digital que permitan una evaluación individualizada del alumnado en Atenea (Moodle). En particular, cada encuestado contemplará distintos ...
  • Desarrollo de herramienta de inventariado de tráfico balanceado en el entorno coorporativo ITnow 

   Segarra de León, Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement