• Disseny d'una nau industrial sostenible i energèticament sostenible 

    García Sanchez, Joan Josep; Prusi Soro, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-05)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Marc Prusi Soro i Joan Josep García Sánchez estan cursant l’ultima etapa de la carrera d’enginyeria industrial mecànica, tenint en ment el projecte final de carrera, decideixen enfocar-lo a la sostenibilitat i eficiència ...