Now showing items 1-11 of 11

 • Caracterización geofísica de filtraciones de agua en el subsuelo 

  Serrano Ontiveros, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2003-09)
  Minor thesis
  Open Access
  La detección de posibles filtraciones de agua en el subsuelo es un tema de gran importancia en ingeniería, en especial cuando estamos estudiando estructuras como las presas de tierra o diques, en donde estas filtraciones ...
 • Digital photogrammetry, GPR and computational analysis of structural damages in a mediaeval bridge 

  Arias, P; Armesto, J; Capua, Daniel di; González Drigo, José Ramón; Lorenzo, H; Pérez Gracia, María de la Vega (Elsevier, 2007-02)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Traditional architectonic heritage elements are fragile and irreplaceable resources, signs of the ancient ways of life and the history of the modern societies, and essential valuable elements of the own landscape of a ...
 • Eines de prospecció geofísica aplicades a l’estudi dels problemes associats a una canalització d’aigua 

  Bosch i Teixidó, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10-19)
  Minor thesis
  Open Access
  L’objecte d’estudi d’aquesta tesina és l’aplicació d’eines de prospecció geofísica a la problemàtica associada a les canalitzacions d’aigua, com ara les filtracions d’aigua, la neteja de fins i les cavitats generades per ...
 • Experimental analysis of 3D cracking in drying soils using ground-penetrating radar 

  Levatti, Hector Ulises; Prat Catalán, Pere; Ledesma Villalba, Alberto; Cuadrado Cabello, Agustín; Cordero Arias, Josbel Andreina (2017-03)
  Article
  Open Access
  This paper describes the capabilities of a novel technique to investigate crack formation and propagation in drying soils. The technique is a relatively simple, non-destructive indirect technique using a ground-penetrating-radar ...
 • Geometria i cinemàtica del diapir salí de Poza de la Sal 

  Mas Tudó, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10-20)
  Minor thesis
  Open Access
  Català: La tesina es basa en la caracterització geológica de la geometría i la cinemática del diapir de Poza de la Sal que es trova a la Serralada Basc-Cantàbrica. Aquest pretén ser un treball multidisciplinari i és que ...
 • Ground penetrating radar for road monitoring and damage detection: The Layer-Stripping Algorithm 

  Viedma Parrilla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Without the right signal processing technique, the GPR tool would became useless. . With an appropiate algorithm we can exploit and use all the amout of data that the GPR provide us. Hence, the objective of the thesis ...
 • Integrated near-surface geophysical survey of the Cathedral of Mallorca 

  Pérez Gracia, María de la Vega; Caselles Magallón, Josep Oriol; Clapes Boixader, Jaime; Osorio Gómez, Raúl; Martínez, G.; Canas Torres, José Antonio (Elsevier, 2009-07-01)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  This paper describes an integrated near-surface geophysical study carried out in order to obtain high-resolution images of the shallow subsurface under and around the Cathedral of Mallorca. The study was a part of a global ...
 • Laboratory characterization of a GPR antenna for high-resolution testing: radiation pattern and vertical resolution 

  Pérez Gracia, María de la Vega; Capua, Daniel di; González Drigo, José Ramón; Pujades Beneit, Lluís (2009-06)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  High-resolution ground-penetrating radar (GPR) evaluations of structures are usually carried out using antennas with high nominal centre frequencies (between 1 and 2GHz). A comprehensive characterization of such an antenna ...
 • Resolution in evaluation of structural elements by using ground-penetrating radar 

  Pérez Gracia, María de la Vega (2009-10-29)
  Conference lecture
  Open Access
  Ground-penetrating radar (GPR) is a non-invasive geophysical technique widely used in civil engineering, archaeology and shallow geology. Radar images of the inner media provides information about inner.
 • Tomografia elèctrica automàtica de baix cost 

  Moreno Fernández, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objecte d’estudi d’aquest treball és el disseny i desenvolupament d’un sistema de prospecció elèctric per el mètode de la Tomografia eléctrica. Un tema d’especial interès en l’àmbit de l’enginyeria geotècnica. Una eina ...
 • Utilització de la prospecció geoelèctrica en la delimitació i caracterització d'un plomall contaminant 

  Carbonell Merino, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2006-01-23)
  Minor thesis
  Open Access
  En el segënt treball s’estudia la delimitació i caracterització d’un plomall contaminant a la població de Torelló. Definim contaminació del medi hídric com la presència en l’ambient de qualsevol agent químic, físic, biològic ...