Now showing items 1-20 of 34

 • Actuators coordination of heavy vehicles using model predictive control allocation 

  Sinigaglia, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Master thesis
  Open Access
  This report proposes the use of a novel method called Model Predictive Control Allocation (MPCA) in order to conveniently coordinate the different actuators present on a heavy vehicle. The actuators analysed in this report ...
 • Automation of a high voltage laboratory 

  Julià Carrillo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  This document is a report and manual on the work done by the author in the control system of a High Voltage Laboratory in the Corporate Research Center of ABB in Baden-Dättwil, Switzerland. The project consisted in ...
 • Automatització d'un procés d'impregnació d'elèctrodes 

  Fernàndez Benítez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La impregnació és una de les etapes que passen les barres de grafit al llarg del procés de producció dels elèctrodes. Aquesta té com a finalitat millorar les propietats físiques d'aquests i així millorar el seu rendiment ...
 • Control y supervisión de un proceso de laboratorio 

  Farell Lecha, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La realización de este proyecto consistía en la programación, el control y la supervisión de las estaciones I y II del laboratorio de Robótica y CIM, situado en la segunda planta del TR11 de la EET. La Estación I consiste ...
 • Curso de programación de autómatas programables con ejercicios basados en aplicaciones reales resueltos y comentados 

  Jiménez Puig, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente Proyecto Final de Carrera ha consistido básicamente en la redacción de un “Curso de programación de autómatas programables”. El objetivo principal del trabajo es proporcionar una herramienta eminentemente ...
 • Design of parameter-scheduled state-feedback controllers using shifting specifications 

  Rotondo, Damiano; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Puig Cayuela, Vicenç (2015-01-01)
  Article
  Open Access
  In this paper,the problem of designing aparameter-scheduled state-feedback controller is investigated. The paper presents an extension of the classical regional pole placement, H2 control and H1 control problems, so as to ...
 • Developing an interface for weighing sensor 

  Barnaus Fernández, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Development of a performance measurement tool for SDN 

  Maugendre, Marion (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-07)
  Master thesis
  Open Access
  The project wants to develop a tool to measure link latency from a OpenFlow controller. It uses Mininet, a software to emulate SDN computer network, and POX as controller.
 • Diseño de controladores de motores para aplicaciones de motion control 

  Saiz Setién, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Cuando nació la teoría de control, las aplicaciones (y los medios para implementarlas)eran completamente distintas a las que conocemos.El panorama ha evolucionado tanto por lo que hace referencia al diseño como la estruc-tura ...
 • Disseny i implementació d'un sistema de monitorització i control per a una taula XY 

  Guasch Ibàñez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu principal del projecte és fer un sistema de monitorització i control per a una Taula XY via radiofreqüència. El procés de treball seguit durant la realització del nostre projecte presenta la següent estructura. En ...
 • Enabling fault prediction of electromechanical relays by incorporating accelerated life tests using Siemens SIMATIC safety controllers 

  Zornoza Uña, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-07)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Technische Universität Graz
  Currently, there is a transition in industrial processes towards Industry 4.0. Manufacturing industries face several challenges, but the main goal is always to maximise asset availability. Today, poor maintenance strategies ...
 • Estudi, disseny i aplicació d’un automatisme programat sobre una línia de producció 

  García López, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’afronta el procediment complert per l’automatització d’un procés industrial. Es considera primer l’estudi dels elements que intervenen en un procés d’automatització, es realitza seguidament la presentació ...
 • Estudi i disseny del control d'un sistema de Torque-Vectoring per a un vehicle elèctric de quatre rodes motrius 

  Farré Roselló, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’estudi està emmarcat dintre el projecte UPC ecoRacing i pretén ser la base sobre la qual desenvolupar nous sistemes de control de repartiment de parell dels vehicles de l’equip de Formula Student per tal de poder ...
 • Estudi i posta en marxa del control de dosificació multiproducte en una fàbrica d'alimentació animal i interconnexió amb sistema MES 

  García de Albéniz Leris, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document s’explica la realització d’un projecte de control i monitorització d’un procés de dosificació de producte en una indústria alimentària i l’estudi d’aquest per generar un estàndard que servirà per a la ...
 • Estudio de un sistema de torque vectoring 

  Ruiz Alsina, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Estudio e implantación del sistema de seguridad industrial y migración del PLC de la estación 1 del laboratorio de Robótica y CIM 

  González Sacoto, Diego Patricio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El entorno industrial actual está enfocado en el uso de nuevas tecnologías con el propósito de generar una producción más eficiente, teniendo en cuenta como pilares fundamentales los procesos automáticos y la seguridad ...
 • Estudio y programación del algoritmo de control para máquinas modulares de múltiples ejes 

  Tucunango Oviedo, Dennys Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
 • Furuta Pendulum 

  Lozano Sibina, Carles; Villar Rio, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya / Sveučilište u Splitu, 2014)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Sveučilište u Splitu
  This report is about the realization of a Furuta pendulum, or rotational inverted pendulum. This type of pendulum consists of a driven shaft which rotates in the horizontal plane and a pendulum attached to that shaft which ...
 • Identificació i control d’un motor de tipus voice coil 

  Segovia Castillo, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present treball té dos objectius principals: el primer d’ells és el d’identificar el model de dues plantes - en aquest cas, dos motors de corrent continu - emprant diverses tècniques d’ajust a partir de dades ...
 • Implementació d'un sistema de percepció per la millora de maniobres en un vehicle autònom 

  Costa Dilmé, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte neix de la necessitat de l’IOC d’un sistema de control de distància entre vehicles per als seguidors de línia que utilitza en les investigacions sobre vehicles autònoms. Anteriorment al projecte dits vehicles ...