Now showing items 1-20 of 49

  • Actuators coordination of heavy vehicles using model predictive control allocation 

   Sinigaglia, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Master thesis
   Open Access
   This report proposes the use of a novel method called Model Predictive Control Allocation (MPCA) in order to conveniently coordinate the different actuators present on a heavy vehicle. The actuators analysed in this report ...
  • Automation of a high voltage laboratory 

   Julià Carrillo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   This document is a report and manual on the work done by the author in the control system of a High Voltage Laboratory in the Corporate Research Center of ABB in Baden-Dättwil, Switzerland. The project consisted in ...
  • Automatització d'un procés d'impregnació d'elèctrodes 

   Fernàndez Benítez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La impregnació és una de les etapes que passen les barres de grafit al llarg del procés de producció dels elèctrodes. Aquesta té com a finalitat millorar les propietats físiques d'aquests i així millorar el seu rendiment ...
  • Commuted PD controller for nonlinear systems: glucose–insulin regulatory case 

   Pujol Vázquez, Gisela; Acho Zuppa, Leonardo; Gibergans Bàguena, José (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023-07)
   Article
   Open Access
   As an option to deal with insulin-dependent disease, a recently commuted PD control strategy is designed and carefully analyzed for different clinic diabetic patients. This controller approach is mainly conceived to stabilize ...
  • Control y supervisión de un proceso de laboratorio 

   Farell Lecha, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La realización de este proyecto consistía en la programación, el control y la supervisión de las estaciones I y II del laboratorio de Robótica y CIM, situado en la segunda planta del TR11 de la EET. La Estación I consiste ...
  • Controlador de sistemas hidropónicos con Arduino y Alexa 

   Aviles Araez, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este documento detalla el diseño e implementación de un controlador de cultivo basado en Arduino ESP8266 y accesible por Amazon Alexa1 . Permite la medición de temperatura, humedad, pH, salinidad del agua, así como la ...
  • Curso de programación de autómatas programables con ejercicios basados en aplicaciones reales resueltos y comentados 

   Jiménez Puig, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente Proyecto Final de Carrera ha consistido básicamente en la redacción de un “Curso de programación de autómatas programables”. El objetivo principal del trabajo es proporcionar una herramienta eminentemente ...
  • Design of a midi controller and representation of spectral analysis 

   Gimeno León, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’han dissenyat i implementat dos dispositius separats. El primer correspon a un controlador MIDI, que permet el control d’elements virtuals d’un programari de creació musical. El segon correspon a una ...
  • Design of parameter-scheduled state-feedback controllers using shifting specifications 

   Rotondo, Damiano; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Puig Cayuela, Vicenç (2015-01-01)
   Article
   Open Access
   In this paper,the problem of designing aparameter-scheduled state-feedback controller is investigated. The paper presents an extension of the classical regional pole placement, H2 control and H1 control problems, so as to ...
  • Developing an interface for weighing sensor 

   Barnaus Fernández, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida
  • Development of a function block library to command Omron collaborative robot from an external CPU 

   Sánchez Boli, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els robots col·laboratius estan dissenyats per a ser programats fàcilment per operadors no experts, però quan l'aplicació requereix que el robot s’integri i comuniqui amb la resta de la màquina, en ser el robot comandat ...
  • Development of a performance measurement tool for SDN 

   Maugendre, Marion (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-07)
   Master thesis
   Open Access
   The project wants to develop a tool to measure link latency from a OpenFlow controller. It uses Mininet, a software to emulate SDN computer network, and POX as controller.
  • Diseño de controladores de motores para aplicaciones de motion control 

   Saiz Setién, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Cuando nació la teoría de control, las aplicaciones (y los medios para implementarlas)eran completamente distintas a las que conocemos.El panorama ha evolucionado tanto por lo que hace referencia al diseño como la estruc-tura ...
  • Diseño y construcción de un controlador electrónico para motores BLDC 

   Sola García, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els últims anys els motors de corrent continu amb escombretes han començat a estar obsolets a causa de les seves baixes prestacions i la necessitat de manteniment, sent destinats a utilitats molt concretes i de poca ...
  • Disseny i configuració d'un sistema de seguretat industrial 

   Mas de Xaxars Camañes, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La seguretat és un aspecte molt important dins de la industria degut a que gràcies a ella es poden prevenir molts problemes de diversos àmbits. Per garantir que una instal·lació automatitzada sigui segura cal implementar ...
  • Disseny i construcció d’un controlador MIDI generador d’acords i escales musicals 

   Santín Escaler, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte explora la creació d'un prototip d’un controlador MIDI, un instrument musical electrònic versàtil dissenyat per aprofitar el poder de la tecnologia MIDI. El MIDI, o interfície digital d’instruments musicals ...
  • Disseny i implementació d'un sistema de monitorització i control per a una taula XY 

   Guasch Ibàñez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal del projecte és fer un sistema de monitorització i control per a una Taula XY via radiofreqüència. El procés de treball seguit durant la realització del nostre projecte presenta la següent estructura. En ...
  • Disseny i programació d'un adaptador entre el protocol I2C i l’estàndard HD47780U 

   Franco Jàndula, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball busca la simplificació i l'eficiència de l'enllaç entre el protocol I2C amb l'estàndard HD44780U de les pantalles LCD, a través de la programació i el disseny d'un dispositiu d'alt nivell. El projecte s'ha ...
  • Enabling fault prediction of electromechanical relays by incorporating accelerated life tests using Siemens SIMATIC safety controllers 

   Zornoza Uña, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-07)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Technische Universität Graz
   Currently, there is a transition in industrial processes towards Industry 4.0. Manufacturing industries face several challenges, but the main goal is always to maximise asset availability. Today, poor maintenance strategies ...
  • Estudi i disseny del control d'un sistema de Torque-Vectoring per a un vehicle elèctric de quatre rodes motrius 

   Farré Roselló, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’estudi està emmarcat dintre el projecte UPC ecoRacing i pretén ser la base sobre la qual desenvolupar nous sistemes de control de repartiment de parell dels vehicles de l’equip de Formula Student per tal de poder ...