Now showing items 1-8 of 8

  • Cálculo, diseño y prototipo de un reductor tipo cyclo 

   Picatoste Olloqui, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 2009-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Existe en el mercado una gran variedad de diseños y arquitecturas válidas para la construcción de un reductor. El objetivo de este proyecto es el diseño y cálculo de uno de tipo trocoidal, de modo que pueda ser prototipado ...
  • Creación de una impresora 3D 

   Tamarit Gaja, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu final del projecte ha estat la creació d’un nou model d’impressora 3D dintre de la comunitat RepRap basada en el Hardware lliure, per assolir aquest objectiu, s’han realitzat les tasques que es detallen a ...
  • Desenvolupament i assaig d'un sistema d'impressió 3D multicolor/multimaterial en tecnologia FFF amb cambra de barreja activa 

   Roig García, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El propòsit d’aquest projecte és possibilitar l’assaig d’un prototip d’extrusor per impressió 3D mitjançant la fabricació per fusió de fil (FFF), fabricat en un treball previ a aquest. La particularitat de l’extrusor és ...
  • Diseño y construcción de una impresora 3D delta 

   Amigó Madinaveitia, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La impressió 3D està canviant la manera de constuir les coses. Aquest tipus de fabricació additiva ens permet construir peces d’una manera més fàcil i ràpida, a més d’econòmica. Aquesta tecnologia està creixent exponencialment ...
  • Disseny d'un capçal extrusor multicolor sense cambra barrejadora per una impressora de prototipatge ràpid de deposició fosa de plàstic i redisseny de la màquina per adaptar-la al capçal. 

   Llenas Turet, Lluis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L' objectiu d'aquest projecte és el disseny d'un capçal per a injectar quatre colors diferents i sense barrejar en diferents proporcions per tal d'aconseguir un gran rang de tonalitats i sense necessitat de zona de ...
  • Estudi i proposta de redisseny per a extrusors d'impressores 3D 

   Freixedes Balcells, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’analitza l’estat actual dels extrusors per a impressores 3D dins de la iniciativa Rep-Rap i s’estudia mitjançant mètodes d’elements finits en COMSOL Multiphysics el comportament del extrusor BCNozzle. ...
  • Impresora 3D de resina por estereolitografía 

   Valls Pepió, Inés; Blay Pozo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Aldingas
   L’objectiu d’aquest projecte “impressora 3D de resina per esterolitografia” és dissenyar una impressora 3D per processament digital de llum amb la quantitat més gran d’objectes reutilitzats, reciclats o de baix preu per ...
  • Microfabricación, modelización y simulación de dispositivos porosos microfluídicos 

   Santarén Rodríguez, Alícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb el creixement de les conegudes impressores 3D, està creixent també el seu camp d’aplicació. Entre les incorporacions més recents es troba l’enginyeria de teixits, que utilitza aquesta tècnica, entre d’altres, per a ...