• Disseny d’un aerogenerador de flux axial 

   Lara Cavayé, Bernat; Prat Sevilla, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   L’actual model energètic precisa un imminent canvi per a què aquest sigui més net i sostenible. En el present projecte s’ha volgut dissenyar un prototip de generador de flux axial, emprant imants permanents, per a què ...
  • Disseny d’un sistema fotovoltaic connectat a xarxa per aplicacions residencials 

   Prat Sevilla, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-05)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   L’actual model energètic precisa un imminent canvi per a què aquest sigui més net i sostenible. El present projecte es basa en dissenyar una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum connectada a la xarxa elèctrica ...