Now showing items 1-17 of 17

  • BCQ Arquitectes : aprendizaje y formación en despacho profesional 

   Díaz Sánchez, Vanessa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   BCQ Arquitectura Barcelona
   El presente proyecto final de grado trata sobre los trabajos realizados dentro de la empresa Baena Casamor Arquitectura, conocida más bien como BCQ Arquitectura, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia en el ...
  • Col·laboració en un despatx professional d'arquitectes tècnics a Mataró 

   Gómez Caso, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball plasma la meva estada a l’empresa JF Arquitectes tècnics durant set mesos, el meu primer contacte amb el món laboral dels arquitectes tècnics, les obres, altres professionals i els clients. S’intenta recopilar ...
  • Construcció i arquitectura al Poble Espanyol de Montjuïc 

   Sirés Brichs, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte està emmarcat dins l´àmbit de la recerca històrica de l´arquitectura catalana a inicis del segle XX, no en và, la idea inicial del mateix porta per títol “Construcció i arquitectura al Poble Espanyol ...
  • Experiència professional en el despatx Blurarquitectura S.L.P a Barcelona en modalitat pràcticum. 

   Sadurní Parera, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte de fi de grau, tracta sobre els treballs duts a terme al despatx d’arquitectes BLURARQUITECTURA S.L.P. situat a Barcelona, que des de fa deu anys es dedica a fer projectes de rehabilitació, reforma, ...
  • Pàctiques a Habitalia consulting 

   Colomer Ruiz, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte final de grau que s’exposa a continuació, consisteix en un pràcticum, és a dir, es una memòria sobre les pràctiques que he realitzat durant 6 mesos al despatx d’arquitectura tècnica Habitalia Consuling. ...
  • Practicum a l'oficina tècnica TRAM J.Hierro, S.L.P. 

   Jurado Nomen, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   TRAM J.Hierro
   L'objectiu del Treball Final de Grau que es presenta a continuació és el de transmetre els coneixements adquirits durant la meva estada a l’Oficina tècnica TRAM.J.HIERRO ASSOCIATS, S.L.P. Durant aquests set mesos he estat ...
  • Practicum empresa Arquitectura y Konstruccion de Obras S.L. 

   Domingo López, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document reflecteix la dedicació aportada al projecte final de grau, en modalitat B - pràcticum, realitzat a l'empresa ARKO. L'objectiu és transmetre totes les experiències, coneixements i capacitats que he ...
  • Pràcticum a l'empresa EixVerd 

   García Martínez, Anabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Pràcticum a la Promotora Premier 

   Torné Cura, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent Treball Final de Grau que es mostra a continuació, té com a objectiu transmetre els coneixements adquirits durant la meva estada a la Promotora Premier durant aquests nou mesos en període de pràctiques. Durant ...
  • Pràcticum a Nova Arquitectura 

   Armengol Claparols, Maria Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Pràcticum B2 col·laboració en projectes d'obra nova i reforma en la zona del Maresme 

   Navarro Martín, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ARQJM Arquitectes
   Este documento intenta mostrar de una manera gráfica y esquemática todos los trabajos realizados en el Transcurso del Convenio Específico para desarrollar el Proyecto Final de Grado, Modalidad Practicum B2. He dividido ...
  • Pràcticum de les feines realitzades a l'empresa ACSA obras e infraestructuras S.A:U. en l’execució de l'escola sa Forcanera de Blanes (Girona) 

   Morales Prats, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El TFG que a continuació exposo és una pràctica d’obra que he realitzat amb l’empresa en la que treballo des de setembre de 2007, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U., una constructora catalana amb anys d’experiència al ...
  • Pràcticum seguiment d'obres d'habitatges de protecció oficial a l'empresa Premier España S.A.U : gestió postvenda 

   Navarro Tomàs, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte final de Grau es basa en el seguiment d’obra d’un bloc de 54 habitatges a la ciutat de Barcelona. Es realitzen pràctiques de promotor , execució, planificació i seguiment (econòmic i de control de qualitat) ...
  • Pràcticum: Reformes, un mercat viu 

   Garcia-Barbón Grifoll, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte d’aquest projecte és la realització d’una mirada intrínseca al mercat de les reformes en l’edificació. Un mercat que ha estat motor de la construcció durant el període de crisis, que s’ha mantingut viu, tot el ...
  • Pràctiques d'empresa a Eixverd 

   Sarroca Agustí, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El meu interès pels temes que tracta l’empresa Eixverd ve donat pel DAC escollit : Impacte Ambiental de l'Edificació i Rehabilitació Energètica.L’empresa es dedica a realitzar projectes d’implantació de cobertes verdes o ...
  • Seguiment d'obra del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

   Segurana Sardà, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Tal i com diu el títol del projecte aquest treball és un seguiment de l’obra del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus situat a l’est de la ciutat, més concretament a la carretera de Bellisens. Aquest estudi es pot ...
  • Seguiment i control de la construcció de dos edificis plurifamiliars al Barri de Bon Pastor (BCN) 

   Rosell Segura, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball pretén explicar la meva experiència laboral durant els primers mesos com a cap de producció en la constructora Viasgon. En cada obra en la que he estat, explico el que crec més interesant. Hi ha dos ...