Now showing items 1-8 of 8

 • Diseño de una central termoeléctrica de biomasa 

  Pelegrina Ortiz, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto consiste en el diseño de una central termoeléctrica que utilice como combustible biomasa de origen forestal del Solsonés. El propósito es que dicha central genere una potencia eléctrica suficiente para abastecer ...
 • Estudi de central elèctrica basada en energies renovables 

  Sbarbaro Sola, Vittorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’era de la producció d’electricitat a partir de fonts basades en combustibles fòssils està arribant al seu fi. Entre les moltes noves tecnologies basades en fonts renovables que estan apareixent ...
 • Estudi de l'autosuficiència energètica de Cercs 

  Serra Maldonado, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball de fi de grau consisteix en l’estudi de l’autosuficiència energètica del municipi de Cercs. Veurem les necessitats energètiques del municipi, i a patir d’aquestes dissenyarem una central de biomassa que pugui ...
 • Estudi de la viabilitat de la reconversió de la central tèrmica de Cercs 

  Cardona Rosanes, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball final de grau s’estudia la viabilitat tècnica i econòmica de reconvertir la central tèrmica de Cercs en una central elèctrica de combustió de biomassa. Es tracta d’un estudi sobre una instal·lació industrial ...
 • Estudi i propostes de millora del sistema de tractament d'aigua d'una planta de cogeneració 

  Ramon Matamoros, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Optimización del funcionamiento equipos auxiliares en una planta de ciclo combinado durante la operación del turbogrupo desacoplado de la red 

  Pelegrina Tarancón, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Optimization of industrial plants for exploiting energy assets and energy trading 

  Urbano González, Eva María; Martínez Viol, Víctor; Romeral Martínez, José Luis (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  The worldwide energy market is undergoing a transition that will lead to a greener and non-fossil fuel dependent situation in which demand side management and prosumers will play a key role. The digitalization of energetic ...
 • Projecte d'implantació d'una central onamotriu 

  Ferreiro López, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document té com a objectiu realitzar un disseny preliminar d‟una central onamotriu a Espanya, a partir del qual s‟estudiarà la viabilitat d‟implantació de la mateixa. Atenent a diferents aspectes, s‟escollirà ...