• Estudi potencialitat API Familysearch 

    Porras Pagès, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-22)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte explora l'API oferta per l'organització FamilySearch i realitza diverses tasques al voltant d'aquesta. En concret, explora les dades genealògiques accessibles i com estan relacionades, prepara propostes de ...