Now showing items 1-20 of 25

  • Analytical characterization of polyphenols from tara and caesalpinia decapetala as stabilizers of O/W Emulsions 

   Gallego Iradi, María Gabriela; Rodriguez Cabo, Tamara; Rodriguez Pereiro, Isaac; Almajano Pablos, María Pilar (2016-11-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The extracts (0.5% [w/w]) from Caesalpinia spinosa or tara (CS) and Caesalpinia decapetala (CD) leaves were evaluated for their ability to inhibit lipid oxidation using oil-in-water (O/W) emulsions as the model system. ...
  • Análisis cuantitativo de los polifenoles en vino tinto mediante HPLC 

   Felip Jiménez, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La finalitat del projecte, és determinar la concentració de diversos polifenols per a vins negres de diferents denominacions d’origen (Ribera del Duero, Rioja i Penedès) per poder establir les similituds i diferencies ...
  • Análisis de la actividad antioxidante de las nueces y su relación con la prevención de la enfermedad de Alzheimer 

   Badía de Antonio, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Antonio Matachana
   El objetivo de este trabajo es determinar y comparar el contenido total de polifenoles, la capacidad antirradicalaria, los ácidos grasos y la vitamina E de cinco nueces de diferente origen; optimizar el proceso de ...
  • Análisis de polifenoles en bebidas alcohólicas mediante HPLC 

   Sola Saiz, Tania; Martí Jiménez, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix tant en un recull bibliogràfic de les tècniques més freqüentment utilitzades per a l’anàlisi del polifenols presents en begudes alcohòliques com en el coneixement de les característiques, elaboració, ...
  • Análisis de polifenoles en los vinos mediante técnicas de separación 

   Casares Faulín, Ana Belen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’ha realitzat l’optimització del mètode analític. S’ha fet uns estudis previs, com són la preparació de la fase mòbil orgànica i la fase mòbil aquosa, l’elució del gradient i el filtrat. S’ha estudiat ...
  • Antibacterial PHAs coating for titanium implants 

   Rodriguez Contreras, Alejandra; Garcia, Yolanda; Manero Planella, José María; Rupérez de Gracia, Elisa (2017-05-01)
   Article
   Open Access
   Biomaterial-associated infection is a serious complication of modern implantation surgery. Thus, the improvement of implant surfaces is required to avoid the first stage for biofilm formation, bacterial adhesion. The current ...
  • Antioxidant activity of films and microspheres made with shell and kernel pecan walnut extracts 

   Ochoa Freire, Gladys Alfonsina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The ban of synthetic antioxidants, because of their potential negative effects on human health, have focused the investigations on extracts from vegetal sources, which contain large concentrations of polyphenols and other ...
  • Capacidad antioxidante y antimicrobiana de vinagres Comerciales 

   Carbó Moliner, Rosa; Almajano Pablos, María Pilar; Achaerandio Puente, María Isabel; López, F (2006)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   En este trabajo se ha estudiado la capacidad antioxidante y antimicrobiana de distintos vinagres comerciales. Los parámetros controlados han sido los polifenoles totales, el perfil polifenólico, la capacidad antioxidante ...
  • Caracterización analítica de los polifenoles presentes en el vino 

   Sanfeliu López, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’ha estudiat els nivells de correlació entre els polifenols i diferents característiques dels vins, com són la denominació d’origen, el tipus de raïm i l’envelliment. El mètode analític utilitzat ha ...
  • Determinación de polifenoles en el vino 

   Pérez García, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte forma part d’un estudi que s’està realitzant a al Universitat de Barcelona, dintre del departament de Quimiometria. L’objectiu de l’estudi és el desenvolupament d’una metodologia analítica que permeti la ...
  • Efectos del Resveratrol en la salud ocular 

   Ballesteros Caldés, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El resveratrol (3, 5,4’-trihidroxi-trans-estilbeno) és un polifenol no flavonoide que està present en diversos aliments com a raïms, nabius, cacauets, etc. Mitjançant diverses recerques s'ha demostrat que el resveratrol ...
  • Evaluation of several adsorbents for phenolic compounds from pomegranate juice 

   Sánchez González, Tania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Extracció de compostos fenòlics procedents de residus de pell d'ametlla 

   Teixidó Solé, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Fruit and vegetable processing wastes as natural sources of antioxidant-rich extracts: evaluation of advanced extraction technologies by surface response methodology 

   Montenegro-Landivar, Maria Fernanda; Vecino Bello, Xanel; Reig i Amat, Mònica; Valderrama Angel, César Alberto; Granados Juan, Mercè; Cortina Pallás, José Luís (Elsevier, 2021-08-13)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This study is focused on the recovery of polyphenols from vegetable and fruit residues and further evaluation of antioxidant features of extracts. Spinach and orange have been selected as representative matrices for a more ...
  • Integració de processos d’extracció i tecnologies de membranes per la separació i recuperació de polifenols de residus agro-alimentaris 

   Val Tubau, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els residus de la industria agro-alimentària,si no es gestionen correctament,suposen un gran problema a nivell mundial a causa de la gran quantitat que se’n genera i la seva toxicitat. En aquest treball s’estudien dos ...
  • Intregració de processos de membranes en la recuperació d'antioxidants de residus agroalimentaris 

   Soler Ferrer, Maria Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Chalmers tekniska högskola
   La indústria agroalimentària genera grans quantitats de residus (16 milions de tones) i la seva gestió és un problema que la comunitat científica està abordant. En entre ells, els residus de fruites i verdures suposen un ...
  • Novel Industrial approach to white wine continuos protein stabilisation 

   Salazar, F.N.; Achaerandio Puente, María Isabel; Labbé, M.; Güell, Carme; López, F. (Editions Tec & Doc, 2006)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
  • Polyphenols and their potential role to fight viral diseases: An overview 

   Montenegro Landivar, María Fernanda; Tapia Quirós, Paulina; Vecino Bello, Xanel; Reig i Amat, Mònica; Valderrama Angel, César Alberto; Granados Juan, Mercè; Cortina Pallás, José Luís; Saurina, Javier (Elsevier, 2021-12)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Fruits, vegetables, spices, and herbs are a potential source of phenolic acids and polyphenols. These compounds are known as natural by-products or secondary metabolites of plants, which are present in the daily diet and ...
  • Polyphenols removal in winery wastewater using an AnSBR 

   Ortiz-Cabrera, Marco Antonio; Nayak, Arunima; Flotats Ripoll, Xavier (Universidad de Antioquia, 2018)
   Conference lecture
   Open Access
   The aim of this work was to study along of different cycles the biomass adaptation process to total polyphenols (TPP) concentrations in an Anaerobic Sequencing Batch Reactor (AnSBR) and to evaluate the degradation of TPP ...
  • Radical scavenging and antioxidant activity of anthyllis vulneraria leaves and flowers 

   Ouerfelli, Manel; Ben Kâab, Leila Bettaieb; Almajano Pablos, María Pilar (2018-01-01)
   Article
   Open Access
   The main targets of this work were to determine the phenolic content of Anthyllis vulneraria (A. vulneraria) leaves and flowers and to evaluate their antioxidant activity. Total polyphenols and flavonoid content (TPC and ...