Now showing items 1-19 of 19

  • Caracterització de residus polimèrics i procediment per al seu reciclatge 

   Carbonès Pérez, Aida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Anviplas
   El següent treball final de grau té com a objectiu la caracterització de residus plàstics amb la finalitat del seu correcte reciclatge. - Es descriuen les principals característiques dels polímers més utilitzats. També ...
  • Diseño de sistema para el fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos 

   García Martín, Joel Tomás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-09)
   Master thesis
   Open Access
   Ante la abundancia de productos desechables usados en los hospitales, que acaban siendo depositados en vertederos o incinerados, con todo el impacto ambiental que implica, surge el presente trabajo con el que se pretende ...
  • Disseny d'un quadre de bicicleta de plàstic reciclat 

   Bonet I Garcia, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   PBSC Urban Solutions
   Aquest projecte s’endinsa en el disseny del quadre d’una bicicleta de plàstic reciclat per substituir els quadres actuals de l’empresa PBSC Urban Solutions; amb l’objectiu de fomentar el reciclatge dels plàstics i reduir ...
  • Disseny i fabricació de pilotes d’hoqueia partir de plàstic reciclat 

   Serrahima Castellà, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El plàstic ha estat un dels desenvolupaments més importants del segle XX. Ha substituït a altres materials per ser econòmics, lleugers, de gran durabilitat, versàtils i resistents a la humitat, químics i no putrescibles. ...
  • Estudi i alternatives de disseny de productes a l'àmbit domèstic, adaptant tècniques i processos de reciclatge de plàstics 

   Bou i Tàpias, Martina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Estudio de hormigones y morteros aligerados con agregados de plástico reciclado como árido y carga en la mezcla 

   Costa del Pozo, Antonella (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Master thesis
   Open Access
   El objetivo de la investigación desarrollada es utilizar gránulos de plástico reciclado como agregado en la mezcla de morteros en sustitución de una fracción de áridos o agregados naturales. Se reduce la densidad del ...
  • Implementació d'un sistema de reutilització d'aigües 

   Munné i Marchena, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Anviplas
   Aquest projecte tracta de realitzar un estudi d’un sistema de reutilització d’aigües d’una empresa de reciclatge de plàstics per tal d’implementar una millora que aconsegueixi reutilitzar més quantitat d’aigua. El que es ...
  • Microplastics’ state of the art & presentation of a method to quantify textile microfibers 

   Belzagui Elder, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-22)
   Master thesis
   Open Access
   La presencia de micro fibras y microplásticos en el mar y oceanos, se ha convertido en un problema ambiental de máximo interés. Las micro fibras se generan principalmente en el lavado doméstico de la ropa y en menor cuantía ...
  • Options for closing the loop for plastic debris. Environmental analysis of beach clean-up and waste treatments 

   Cañete Vela, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya / Chalmers University of Technology, 2017-06)
   Master thesis
   Open Access
   Plastic debris (PD) is one of the biggest pollution problems in the marine environment. Nets, ropes, packaging, and pellets are the most common items that are spread around the world’s oceans causing an impact on wildlife ...
  • PDE 4 : Recyclage des matières plastiques 

   Zago García, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya / École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, 2016)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
   Ce rapport expose les différents travaux effectués dans le cadre de notre projet sur le recyclage des matières plastiques. Il s’agit d’un projet développement de l’école EEIGM, sous la tutelle de M. HU. Le premier objectif ...
  • Plastic at the service of nature 

   Beigi, Hamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-26)
   Master thesis
   Open Access
   Production, usage, and disposal of plastic is one of the fundamental and global concerns and has been known as an environmental and human health issue. This research is going to disclose the possibility of using suitable ...
  • Plastic recycling 

   Cook, Alistair (GDEE, 2015)
   Part of book or chapter of book
   Open Access
  • Plastic waste as a resource. Strategies for reduction and utilization of plastic waste 

   Pasqual i Camprubí, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universiteit Eindhoven, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Plastic materials have experienced a spectacular rate of growth in recent decades, consequently, production of plastics, and likewise their consumption, has increased markedly since 1950. Moreover, they are lightweight and ...
  • Projet ATI.Recyclage des Polymères dans les VHU et DEEE 

   Massuti, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya / Université de Lorraine, 2013)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Corepa / Université de Lorraine
   To approach this project we have been working with the enterprise Corepa, that belongs to the group Derichebourg and which is situated in Pagny-­‐sur-­‐Meuse. This enterprise separates all the plastics ...
  • Reaprofitament de taps de plàstic per a la fabricació de provetes per a les pràctiques docents 

   Cejudo Lapuyade, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Davant el constant augment de generació de residus, més concretament de envasos de plàstic, aquest TFG proposa implementar, en el Campus Diagonal-Besòs, un sistema de recollida de taps de plàstic amb l'objectiu de ...
  • Reciclaje del residuo plástico procedente de cables eléctricos 

   Harivongs, Mélodie (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Hoy en día, el material aislante (mezcla de PCV, PE y elastómeros) de los cables eléctricos suele estar enviado al vertedero. Eso conlleva un importante impacto medioambiental, además de dar a esta fracción mixta de polímeros ...
  • Recycled polyethylene-terephthalate for bicycle frame injection moulding 

   Juan Riol, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya / Vilnius Gediminas Technical University, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte tracta de realitzar un estudi de la posada en marxa d’una nova línia de producció per a quadres de bicicletes fetes de plàstic reciclat. Aquest tema va ser escollit per l’interès en projectes que tinguin ...
  • Redisseny i millora de máquines de reciclatge i processat de plàstic : "Precious Plastics" 

   Garcia Jané, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Revalorización de la fracción orgánica de los residuos de recubrimientos de cables eléctricos 

   Casanova Jurado, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del proyecto es reaprovechar los residuos plásticos provenientes de recubrimientos de cables eléctricos. Se emprende un estudio para evaluar las propiedades de un material compuesto creado a partir de este ...