Now showing items 1-4 of 4

  • Estudi de la gestió dels components d'un automòbil a la finalització de la seva vida útil 

   Piqué Miserachs, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L‟estudi que es desenvolupa a continuació té l‟objectiu d‟analitzar els sectors i processos de reciclatge dels residus generats per un vehicle a la finalització de la seva vida útil, per tal de detectar possibles problemes ...
  • Evaluation of methodology PBL done by students 

   Amante García, Beatriz; Lacayo Vidal, Alex; Piqué Miserachs, Marc; Oliver del Olmo, Sonia; Ponsa Asensio, Pere; Vilanova, Ramón (2010)
   Conference lecture
   Open Access
   This article presents the application of PBL (Project Based Learning) methodology in a subject called Projects within the degree of Industrial Organization (ETSEIATUPC) and includes a detailed feedback from students ...
  • Gestión de residuos a lo largo del ciclo de vida de un automóvil 

   Amante García, Beatriz; Lacayo Vidal, Alex; Piqué Miserachs, Marc; López Grimau, Víctor (2010-10)
   Article
   Open Access
   El estudio que se desarrolla a continuación tiene el objetivo de analizar los sectores y procesos de reciclaje de los residuos generados por un vehículo a lo largo de sus vida útil. Se pretende detectar posibles lagunas ...
  • Proposta de metodologia a seguir per la presa de decisions davant les diferents alternatives de millora en l'accessibilitat d'una estació 

   Anglada Galan, Axel; Blasco Romeu, Fernando; Lacayo Vidal, Alex; Murcia Comas, Rosa; Piqué Miserachs, Marc; Raventós Ramon, Eva; Amante García, Beatriz; Fradera Tejedor, Neus (2010)
   Conference lecture
   Open Access
   En la presa de decisió d'execució de proj~ctes d'accessibilitat cal que intervinguin, a mes deis aspectes c1assicsde minimització de cost, nous criteris com la maximització del benefici social. Així, aquest article ...