Now showing items 1-8 of 8

  • Aprovechamiento solar en los terrenos agrarios de la Masía Can Gili, término municipal de Barberá del Vallés 

   Seven Porte, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objeto del presente proyecto define los conceptos y desarrolla cálculos necesarios para llevar a cabo el aprovechamiento energético mediante el uso de energías renovables, en nuestro caso la energía solar. La naturaleza ...
  • Convertidor para recuperación de energía a la red procedente de una planta fotovoltaica 

   Blanco Fernández, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el present treball es dissenya un sistema automàtic per a la representació gràfica de la resposta intrínseca I-V i P-V de generadors fotovoltaics. Aquest sistema s’implementa mitjançant una placa electrònica i un ...
  • Design of an azimuth /elevation mount for Sun-tracking of a solar panel 

   Blanco Bravo, Iker (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Despite the fact that renewable energies are progressing, the present reality shows us that conventional methods of energy generation are more efficient just as contaminating. It leads to find not only new greener methods, ...
  • Instalación solar fotovoltaica conectada a red 

   Carrillo Coll, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'EPSEM 

   Cuevas de la Parra, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El fet de realitzar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), va aparèixer de la idea que si es realitzés el projecte, la universitat passaria a ser ...
  • Instal·lació fotovoltaica conectada a la xarxa a la coberta del pavelló poliesportiu de Bellvís (Lleida) 

   Quiles Pacheco, Sergio; Oltra i Puig, Arnau; Pons Pons, Francesc; Nicolás Garcia, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-16)
   UPC Master thesis
   Open Access
   Estudi de les millors condicions tècniques i econòmiques de la planta d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa sobre la coberta del pavelló poliesportiu de Bellvís, segons el disposat en el RD 1663/2000 de 29 de ...
  • Instal·lació solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar 

   Contreras Escudé, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té per objectiu portar a terme la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar, localitzat a la plaça de la Pau de Manresa. Per aconseguir ...
  • Modelització i simulació d'un parc fotovoltaic de gran escala. 

   Feliu Oliva, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es pretén dissenyar un model de simulació d’un parc fotovoltaic de gran escala, considerant els elements més rellevants del parc i la forma de controlar-los.En primer lloc es farà una breu introducció a ...