Now showing items 1-7 of 7

 • Aprovechamiento solar en los terrenos agrarios de la Masía Can Gili, término municipal de Barberá del Vallés 

  Seven Porte, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objeto del presente proyecto define los conceptos y desarrolla cálculos necesarios para llevar a cabo el aprovechamiento energético mediante el uso de energías renovables, en nuestro caso la energía solar. La naturaleza ...
 • Convertidor para recuperación de energía a la red procedente de una planta fotovoltaica 

  Blanco Fernández, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En el present treball es dissenya un sistema automàtic per a la representació gràfica de la resposta intrínseca I-V i P-V de generadors fotovoltaics. Aquest sistema s’implementa mitjançant una placa electrònica i un ...
 • Instalación solar fotovoltaica conectada a red 

  Carrillo Coll, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'EPSEM 

  Cuevas de la Parra, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El fet de realitzar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), va aparèixer de la idea que si es realitzés el projecte, la universitat passaria a ser ...
 • Instal·lació fotovoltaica conectada a la xarxa a la coberta del pavelló poliesportiu de Bellvís (Lleida) 

  Quiles Pacheco, Sergio; Oltra i Puig, Arnau; Pons Pons, Francesc; Nicolás Garcia, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-16)
  UPC Master thesis
  Open Access
  Estudi de les millors condicions tècniques i econòmiques de la planta d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa sobre la coberta del pavelló poliesportiu de Bellvís, segons el disposat en el RD 1663/2000 de 29 de ...
 • Instal·lació solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar 

  Contreras Escudé, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té per objectiu portar a terme la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar, localitzat a la plaça de la Pau de Manresa. Per aconseguir ...
 • Modelització i simulació d'un parc fotovoltaic de gran escala. 

  Feliu Oliva, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es pretén dissenyar un model de simulació d’un parc fotovoltaic de gran escala, considerant els elements més rellevants del parc i la forma de controlar-los.En primer lloc es farà una breu introducció a ...