Ara es mostren els items 1-19 de 19

 • Aplicación de la espectroscopia Raman al estudio analítico de fármacos 

  Gómez Osuna, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-28)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  English: Pharmacology is the science that deals with the study of drugs at several levels and Raman spectroscopy is a photonics technique of characterization chemical compounds. The union of these two concepts that can be ...
 • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

  Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
 • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

  Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...
 • Caracterización de la degradación de sulfametazina mediante foto-fenton (POA's) 

  Amigó Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua contaminada amb l’antibiòtic Sulfametzina (SMT), fàrmac de la família sulfamides de gran aplicació veterinària en el sector porcí. Hi ha molts ...
 • Degradació d'un fàrmac mitjançant processos d'oxidació avançada 

  Mauri López, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Diverses substàncies, anomenades contaminants emergents, s'han detectat en aigües residuals, aigües de consum i sòl en les últimes dècades. Dins d'aquestes es troba el paracetamol, àmpliament utilitzat com analgèsic i que ...
 • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

  Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
 • Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars 

  Huguet Escuer, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del fenomen de polimorfisme, és a dir, la capacitat d’una substància d’existir en més d’una forma sòlida, així com de les relacions d’estabilitat de les fases existents. En el cas ...
 • Estudi experimental de la caracterització de profàrmacs antirretrovirals 

  Querol Serra, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La finalitat d’aquest projecte consisteix en la caracterització de fàrmacs antirretrovirals i s’ha dut a terme en el departament de Quimiometría de la Universitat de Química de Barcelona (UB). La caracterització s’ha ...
 • Estudio analítico de principio activo farmacéutico en un proceso industrial 

  Murillo Patilla, Angela; Avilés Sintes, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  "Estudi analític d’un principi actiu en un procés industrial” tracta d’estudiar el procés de fabricació de comprimits a la indústria farmacèutica. Les diferents etapes de que consta, maquinaria utilitzada, formulació, etc., ...
 • Estudio analitico de un principio activo farmaceutico en un proceso industrial 

  Cano Izquierdo, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Actualment més de la meitat dels medicaments se administren en la forma farmacèutica de comprimits. La justificació d'això rau en els nombrosos avantatges que presenta davant altres formes farmacèutiques, ja que desde un ...
 • Estudio experimental de caracterización de profármacos antirretrovirales 

  Reverter García, Montserrat; Martínez Fernández, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte que es presenta a continuació, s’ha realitzat en el departament de Química Analítica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB). La seva finalitat, és caracteritzar alguns dels fàrmacs ...
 • Evaluación del efecto de la referencia en estudios farmacológicos mediante EEG 

  Fernández Márquez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En els darrers anys, l’electroencefalografia ha estat utilitzada per conèixer el comportament de medicaments a nivell cerebral. Un dels problemes que presenta el registre dels electroencefalogrames (EEG) està relacionat ...
 • Microchannel enhanced neuron-computer interface: design, fabrication, biophysics of signal generation, signal strength optimization, and its applications to ion-channel screening and basic neuroscience research 

  Wang, Ling (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12-15)
  Tesi
  Accés obert
  En el presente trabajo, utilizamos técnicas de microfabricación, simulaciones numéricas, experimentos de electrofisiología para explorar la viabilidad en me- jorar la interface ordenador-neurona a través de microcanales, ...
 • Organoclays for drug delivery Systems 

  Canovas Creus, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Milano, 2008)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Overall stability for the ibuprofen racemate: experimental and topological results leading to the pressure-temperature phase relationships between its racemate and conglomerate 

  Rietveld, Ivo B.; Barrio Casado, María del; Do, Bernard; Tamarit Mur, José Luis; Céolin, René (2012-05-10)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Enantiomer resolution is much sought after for pharmaceutical applications, because many optically active drug molecules have only one pharmaceutically active enantiomer. Although it is always possible to force separation, ...
 • Study of the Microfluidic Crystallization of a Pharmaceutical Compound 

  Casadevall Gras, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya / Université Libre Bruxelles, 2013)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Université libre de Bruxelles
 • Thermal activation of catalytic microjets in blood samples using microfluidic chips 

  Soler Turu, Lluís; Martinez Cisneros, Cynthia; Swiersy, Anka; Sanchez, Samuel; Schmidt, Oliver G. (2013-09-10)
  Article
  Accés obert
  We demonstrate that catalytic microjet engines can out-swim high complex media composed of red blood cells and serum. Despite the challenge presented by the high viscosity of the solution at room temperature, the catalytic ...
 • Understanding Growth Pharma: a deep dive into the Actavis-Allergan merger 

  Colomar Roig, Marta Emilia (Universitat Politècnica de Catalunya / HEC Paris, 2017-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Since the 2000s, the Pharmaceutical industry has been facing strong challenges: a constantly changing and increasingly complex regulatory environment, an erosion of margins caused by governmental pricing pressures and a ...
 • Utilización de la espectroscopia nir en el control de recepción de materia prima en la industria farmacéutica 

  Bosch Vila, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La industria farmacèutica està fortament regulada i sotmesa a controls periòdics per a certificar que els productes produïts compleixen amb les especificacions registrades i per assegurar la qualitat del producte. Avui en ...