Now showing items 1-1 of 1

  • Governance, competitiveness and innovation 

    Pereira da Silva, Carlos (2011)
    Conference report
    Open Access
    Text introductori amb un breu resum del contingut de les actes publicades al capítol: Governance, Competiveness and Innovation.