Now showing items 1-2 of 2

  • Connectionist techniques to approach sustainability modelling 

   Domingo Gou, Marta; Agell Jané, Núria; Parra, Xavier (2007-03-29T13:44:23Z)
   Article
   Open Access
   When defining a context of sustainability, capturing the complexity of data and extracting as much information as possible are fundamental challenges. Normally, quantitative and qualitative indicators are defined. While ...
  • Mesures de qualitat de vida i satisfacció ciutadana: noves tendències, subjectivitat i canvi d'escala 

   Agell Jané, Núria; Parra, Xavier; Domingo Gou, Marta; Català Mallofré, Andreu (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   La modelització i mesura de la qualitat de vida s’ha convertit en una àrea de recerca activa a partir del reconeixement de la marcada essència qualitativa d’aquest indicador. Hi ha estudis recents a escala nacional que ...