Now showing items 1-5 of 5

  • Diseño de media tensión, puesta a tierra y fibra óptica de un parque eólico 

   Cortés Sánchez, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Treball de Fi de Grau té per objectiu la creació d'un parc eòlic de 30 MW. Inicialment, s'ha realitzat un estudi del recurs eòlic disponible a Espanya, per mitjà de l'Atlas Eòlic proporcionat pel"Institutopara ...
  • Modelització, control i simulació de xarxes en parcs eòlics marins 

   Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta l’estudi d’un parc eòlic marí des del punt de vista elèctric. Es realitza l’elecció dels diferents elements que composen aquest tipus de sistema i el seu enllaç fins la xarxa terrestre. Un ...
  • Operación y control de parques eólicos marinos 

   Ferrer Escobar, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo se basa en el estudio de la respuesta inercial de los aerogeneradores según su tamaño, el cuál será desarrollado en un parque eólico off-shore. En primer lugar, se explicará el marco teórico tanto de los ...
  • Operación y control de sistemas de transmisión multiterminal para parques eólicos marinos 

   Gutiérrez Salazar, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto describe el análisis, la modelización, el control y la simulación de un sistema de transmisión multiterminal de alta tensión en corriente continua HVDC (High Voltage Direct Current) que conecta varios parques ...
  • Viability assessment of installing wind turbines in dam areas 

   Albertí Calenzo, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   MeteoCat
   It is unassailable that Earth is undergoing some changes due to climate change, and fossil fuels are still the main power source all over the world. Rain regularity over the last years has become uncertain, what has ...