Now showing items 1-13 of 13

 • Atracció de fira, pèndol doble 

  Martí Pontones, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es realitza el disseny d’una atracció de fira completament innovadora; un pèndol doble. En aquest tipus d’atraccions el que es busca és gaudir de grans sensacions causades per les velocitats i les ...
 • Cálculo y diseño de una atracción dotada de varios movimientos de giro "giros locos" 

  Montasell Torrents, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La finalitat d’aquest projecte és dissenyar una atracción dotada de varis moviments de gir. Mitjançant la seva execució es pretenen definir de manera inequívoca totes les parts necessàries per a la construcción de ...
 • Control de la subjecció d'un vagó recreatiu 

  Vilagut Treserra, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El món de les muntanyes russes i els parcs d’atraccions és un món en permanent canvi i evolució. Constantment els enginyers lluiten per superar-se i aconseguir les muntanyes més altes i més ràpides, obtenint d’aquesta ...
 • Diseño, cálculo, y construcción de una atracción tipo launched roller coaster 

  Mañas Baisaneque, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte s’ha realitzat el disseny d’una atracció tipus Launched Roller Coaster, es a dir, una muntanya russa amb impulsió tipus llançament. En aquest tipus de muntanyes russes es busca especialment ...
 • Diseño y cálculo de una atracción mecánica, air race 

  Álvarez Cherta, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu del projecte és dissenyar i definir una atracció mecànica per a l'entreteniment de manera que sigui possible la seva construcció a partir de les especificacions donades en aquesta memòria i els plànols ...
 • Diseño y calculo de una atracción mecánica, noria 

  Li, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto, se diseñara una atracción mecánica para lucro de entretenimiento y se simulara si los que actualmente son fiables a su uso
 • Disseny i càlcul d'una atracció mecànica dotada de tres moviments 

  Torrent Portas, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és fer els càlculs necessaris per a dur a terme la realització d’una atracció mecànica per entreteniment per la seva posterior instal·lació en un lloc fixe i a la intempèrie. S’estudia el ...
 • Disseny i càlcul d'una muntanya russa 

  Prieto Prieto, Vanessa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte final de carrera, consisteix principalment en el càlcul de l’estructura metàl·lica d’una muntanya russa al futur parc temàtic Spyland dedicada a l’oci de les persones situat al futur compleix d’oci ...
 • Disseny i estudi d'una muntanya russa 

  García Romero, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte és realitzarà un disseny i un estudi d’una muntanya russa, on s’expliquen els conceptes generals de la física en un parc d’atraccions, els diferents tipus d’atraccions i de elements que existeixen, i ...
 • Disseny i estudi estructural d'una muntanya russa 

  Albesa Martí, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte té com a finalitat dissenyar una muntanya russa d’acer de tipus asseguda, per poder realitzar el corresponent estudi estructural amb el dimensionament i optimització que aquest comporta. Per dur a terme ...
 • Parque temático de recreo de tirolinas 

  Orellana Laguna, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto tiene como objetivo fundamental, el diseño y cálculo simplificado de la estructura metálica de un parque de aventuras con tirolinas, para ello ha sido necesaria la utilización del Código Técnico en la ...
 • Patrimonio arquitectónico o parque temático 

  Solà-Morales, Ignasi de (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Departament de Composició Arquitectònica, 1998)
  Article
  Open Access
 • Rotundus: càlcul i disseny d'una atracció de fira amb diversos eixos de gir 

  Puigdomènech Pujol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  ROTUNDUS, és el nom de l’atracció de fira que pretenem dissenyar en aquest projecte de fi de grau. El disseny i càlcul mecànic de tots els elements necessaris per a dur a terme la construcció d’una atracció tipus nòria, ...