Now showing items 1-1 of 1

  • Aigua 

    Arrojo Agudo, Pedro; Marcén Albero, Carmelo; Grau Saldes, Antoni; Moner, Josep-Lluís; Pujadas Garriga, Marta; Camps, Miquel; Magrinyà Torner, Francesc; Vila, Aida; Gornés Cardona, Quique; Pérez, Sonia; Paranjpye, Vijay; Rieradevall i Sant, Maria (RCE, 2008-06)
    Article
    Open Access
    [p.4] Values at stake from the new water culture = Valors en joc des de la nova cultura de l'aigua