Now showing items 1-1 of 1

  • Simulació per Dinàmica Molecular de Líquids Moleculars Sobrerefredats 

    Palomar Polo, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-05)
    Doctoral thesis
    Open Access
    L'objectiu fonamental d'aquesta tesi és l'estudi mitjançant dinàmica molecular del comportament de líquids sobrerefredats. S'ha escollit líquids amb pont d'hidrogen, concretament els alcohols de baix pes molecular etanol ...