Now showing items 1-15 of 15

  • Análisis de imagen aplicada a la gestión de aeropuertos 

   Fernández Marcellán, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   As the title suggests, the project is about applying image processing techniques to airportmanagement. Concretely, about the recognizement of aircraft by detecting their registra-tion.The first thing to do to get the ...
  • Combination of OCR engines for page segmentation based on performance evaluation 

   Ferrer Sumsi, Miquel; Valveny, Ernest (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2007)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   In this paper we present a method to improve the performance of individual page segmentation engines based on the combination of the output of several engines. The rules of combination are designed after analyzing the ...
  • Comparison of methods for the number recognition of sport players 

   Àlvarez Criach, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Université Catholique de Louvain
   In a system of detection and recognition of players on a sport- el, the process of identifying numbers from a binary image is the last step. The identi cation is possible using the numbers of players jerseys that are ...
  • Desenvolupament i integració de serveis OCR dins d'una plataforma RPA 

   Aguilar Anguera, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El projecte es basa en el desenvolupament d'una API que integri motors de reconeixement OCR i proporciona un conjunt de serveis als usuaris de l'API. Aquests inclouen la gestió d'usuaris, control i gestió de la facturació ...
  • Detecció i segmentació de text a través de l'estimació de l'ample de traç i BPT 

   Lladó Gargallo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [Català]: Aquest projecte presenta un mètode de detecci ó i segmentació de text basat en l’estimació d’amplada de traç com a característica distintiva dels caràcters i una segmentació basada en el creixement de regions ...
  • Extracció intel·ligent del contingut de documents semiestructurats i desestructurats mitjançant tècniques avançades de captura digital 

   Durich Mas, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest PFC ha sigut aconseguir una solució que permeti la introducció i gestió de les dades contingudes en documents professionals semiestructurats als sistemes d'informació empresarials habituals ...
  • Eye navigator - towards automatic tv testing 

   Lahuerta i Camps, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-22)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Graph-based segmentation of letters in handwriting words with Lucas Kanade template warping 

   Sansalvadó Carbonés, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   École polytechnique de Louvain
   Handwriting Character Recognition (HCR) is the task of detecting and recognizing characters or symbols in a handwritten material, captured by some physical device. This thesis develops a new tool of HCR for a particular ...
  • Processament i reconeixement d'imatges de text amb tècniques d'Àlgebra Lineal 

   Mora Llopart, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu comprovar la viabilitat d'una eina matemàtica, com els valors singulars (SVD), al reconeixement de caràcters (OCR). La implementació i execució de l'algoritme es realitzarà amb el programa ...
  • Reconeixement de texte amb la SVD 

   Bergadà Pijuan, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte explora la viabilitat d’utilitzar una eina matemàtica de gran importància en l’àlgebra lineal numèrica, com ho és la descomposició en valors singulars (SVD), per a una aplicació diària i freqüent en la ...
  • Reconocimiento automático de matrículas de vehículo 

   Aguila Cifuentes, Iago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente proyecto, se propone un sistema de visión artificial capaz de reconocer de forma automática diferentes tipos de matrículas en vehículos. El sistema se basará principalmente en una transformación geométrica ...
  • Script-based tool for remote digital forensics analysis 

   Oliveras Boada, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Master thesis
   Open Access
   In this Master Thesis it has been working in digital forensics and its aim is to create a tool with a GUI that will allow people that are not specialist in digital forensics to perform an analysis at the same time that ...
  • Segmentació de text manuscrit amb la SVD 

   Panisello Barberà, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   El treball present continua la investigació començada per la Judith Bergadà i posteriorment elJosé de la Puente davant de resultats esperançadors de reconeixement de text mitjançant ladescomposició en valors singulars (SVD) ...
  • Segmentation, labeling and optical character recognition applied on receipt images 

   Ruiz Camps, Claudi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-15)
   Master thesis
   Open Access
   Not always science and companies share the same objectives, however a company’s need can be sometimes satisfied by applying science. Two of the common problems of a company that tries to work with data in the field of ...
  • Traductor d'idiomes amb OCR 

   Sardà, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Es pretén crear una aplicació per a telèfons amb sistema operatiu Android que permeti al seu usuari obtenir un text intel·ligible en el seu idioma a partir d’una imatge que contingui un text escrit en un llenguatge que ...